Teorija

Uzdevumi

1. Teksta izmantošana mākslā

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Teksts kolāžā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Teksta izmantošana mākslā, kolāža

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Teksts kā kolāžas elements

Grūtības pakāpe: augsta

3
5. Teksts un siluets

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Teksts kolāžā, teksts un siluets

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Silueti mākslā

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. Iniciāļa raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Iniciālis, tā noformējums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Iniciālis rokrakstu grāmatu izgatavošanas sākumposmā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Iniciālis – raksturojums, pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Iniciāļi dažādos rokrakstu grāmatu izgatavošanas posmos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Vizuālo dzejoļu raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
14. Kaligramma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Vizuālie dzejoļi, kaligramma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Iniciāļi dažādos rokrakstu grāmatu izgatavošanas vidusposmā, kaligramma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Teksta izmantošanas paņēmieni mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Teksta mākslas raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Teksta mākslas (tekstart) raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

2
20. Teksta mākslas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Burti un simboli mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Teksta māksla – raksturojums, pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Teksts kā mākslas darbs

Grūtības pakāpe: vidēja

19

Materiāli skolotājiem