Teorija

Uzdevumi

1. Arhitektūras nozares

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Apdare

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Fasādes virsmas apdare

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Apgaismojums, akustika, interjers

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Apgaismojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Arhitektūras nozares, apgaismojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Interjers

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Interjera raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Dzīvojamā telpa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Telpu dažādība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Mākslas veidu apvienošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Faktūra – arhitektūras izteiksmes līdzeklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Arhitektūras izteiksmes līdzeklis – krāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Faktūra, krāsa – arhitektūras izteiksmes līdzekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Ritms – arhitektūras izteiksmes līdzeklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Arhitektūras izteiksmes līdzeklis – ritms

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Arhitektūras izteiksmes līdzeklis – apjoms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Ritms, apjoms - arhitektūras izteiksmes līdzekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Arhitektūras izteiksmes līdzekļi – simetrija, asimetrija

Grūtības pakāpe: zema

2
20. Simetrija, asimetrija – arhitektūras izteiksmes līdzekļi

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. Ritms, simetrija, asimetrija, apjoms - arhitektūras izteiksmes līdzekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Maņas telpas vai arhitektūras objekta uztverē

Grūtības pakāpe: zema

2
23. Maņas. Redze. Gaisma, telpas forma, izmērs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Maņas. Redze. Kontrasts, krāsu salikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Maņas. Dzirde. Akustika

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Maņas. Dzirde. Akustika telpā

Grūtības pakāpe: augsta

3
27. Maņas. Redze, dzirde – telpas forma, izmērs, atbilstība labas akustikas priekšnosacījumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. Maņas. Garša – krāsas, asociācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Maņas. Tauste – virsmu dažādība

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

Materiāli skolotājiem