Teorija

Uzdevumi

1. Tēls, fantāzija, forma

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Portrets

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Izfantazēta portreta pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Cilvēka attēlojums portretā

Grūtības pakāpe: augsta

3
5. Kolāža. Portrets

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Kolāža portretā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Kolāža

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. Portrets – kolāža, fantāzija, realitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Pašportrets

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Dubultportrets

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Pašportrets, dubultportrets

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Grupas portrets

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Parādes portrets

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Parādes portrets, grupas portrets

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Psiholoģiskais portrets

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Portretu kopīgās un atšķirīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Parādes portrets, psiholoģiskais portrets

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Tēls, fantāzija, forma, kolāža, portreta veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem