Svarīgi!
Portrets – noteiktas, reālas personas individualizēts attēlojums mākslas darbā. Latīņu valodā vārds protraho nozīmē precīzi zīmēt.
15.jpg
1. attēls: "Perrego kundze" (Elizabete Vižē-Lebrēna, 1789)
 
Portrets ir viens no glezniecības žanriem. Portretējamo var attēlot pilnā augumā, līdz viduklim, līdz pleciem, var attēlot tikai seju. Šo cilvēku var attēlot pretskatā, profilā vai trīsceturtdaļpagriezienā.
 
22.jpg
2. attēls: Karaļa Čārlza I portreti profilā, pretskatā un trīsceturtdaļpagriezienā (Antonijs van Diks, 1635-1636)
 
Atkarībā no tā, cik cilvēku tiek attēloti un kā viņi tiek attēloti, portretu apzīmēšanai tiek lietoti vairāki termini:
  • portrets (viens cilvēks),
16.jpg 
3. attēls: Antonija van Dika portrets (Pīters Pauls Rubenss, 1627-1628)
  • pašportrets (mākslinieks attēlo pats sevi, dažkārt attēlojot sevi darbnīcā, gleznojot pie molberta, turot rokās paleti, otas),
17.jpg
4. attēls: "Pašportrets" (Albrehts Dīrers, 1500)
  
76.jpg
5. attēls: Pašportrets – mākslinieks pie molberta (Karls Ludvigs Džesens, 1857)