Svarīgi!
Portrets – noteiktas, reālas personas individualizēts attēlojums mākslas darbā. Latīņu valodā vārds protraho nozīmē precīzi zīmēt.
15.jpg
1. attēls: "Perrego kundze" (Elizabete Vižē-Lebrēna, 1789)
 
Portrets ir viens no glezniecības žanriem. Portretējamo var attēlot pilnā augumā, līdz viduklim, līdz pleciem, var attēlot tikai seju. Šo cilvēku var attēlot pretskatā, profilā vai trīsceturtdaļpagriezienā.
 
22.jpg
2. attēls: Karaļa Čārlza I portreti profilā, pretskatā un trīsceturtdaļpagriezienā (Antonijs van Diks, 1635-1636)
 
Atkarībā no tā, cik cilvēku tiek attēloti un kā viņi tiek attēloti, portretu apzīmēšanai tiek lietoti vairāki termini:
  • portrets (viens cilvēks),
16.jpg 
3. attēls: Antonija van Dika portrets (Pīters Pauls Rubenss, 1627-1628)
  • pašportrets (mākslinieks attēlo pats sevi, dažkārt attēlojot sevi darbnīcā, gleznojot pie molberta, turot rokās paleti, otas),
17.jpg
4. attēls: "Pašportrets" (Albrehts Dīrers, 1500)
  
76.jpg
5. attēls: Pašportrets – mākslinieks pie molberta (Karls Ludvigs Džesens, 1857)
 
Atsauce:
https://lv.wikipedia.org, Brīvā enciklopēdija
Attēli:
1. attēls: "Madame Perregaux" (15.12.2022.), Elizabete Vigē-Lebruna (franču: Élisabeth Vigée Le Brun), Perrego kundze, 1789. gads
2. attēls: "Charles I in Three Positions" (15.12.2022.), Sers Entonijs van Diks (holandiešu: Sir Anthony van Dyck), Čārlzs I trīs pozīcijās, 1635.-1636. gads
3. attēls: "Anthony Van Dyck" (15.12.2022.), Pīters Pauls Rubenss (nīderlandiešu: Peter Paul Rubens), Antonija van Dika portrets, 1627-1628. gads
4. attēls: "Self-portrait" (15.12.2022.), Albrehts Dīrers (vācu: Albrecht Dürer), Pašportrets, 1500. gads
5. attēls: "Self-portrait" (15.12.2022.), Karls Ludvigs Džesens (angļu: Carl Ludwig Jessen), Pašportrets, 1857. gads