Mākslā, veidojot radošos darbus, tiek lietoti dažādi jēdzieni.
 
Tēls – mākslā par tēlu dēvē vispārinātu reālajā dzīvē esošas lietas atspoguļojumu. Tas veido priekšstatu par kādu lietu. Tēlā tiek atspoguļotas būtiskākās, nozīmīgākās reālajā dzīvē pastāvošās lietas pazīmes. Piemēram, mātes tēls.
 
10 es.wikipedia.orgwikiMadre.jpg
1. attēls: Mātes tēls
 
Fantāzija – iedoma, izdomājums, iztēle. Izfantazēti tēli reālajā dzīvē nepastāv.
 
2  en.wikipedia.orgwikiFairy.jpg
2. attēls: Laumiņa – izfantazēts tēls, kas reālajā dzīvē nepastāv
 
Portrets – noteiktas personas individualizēts attēlojums mākslas darbā. Portretā var attēlot vienu vai vairākus cilvēkus.
 
4 en.wikipedia.orgwikiPortrait.jpg
3. attēls: Elizabetes Vigē-Lebrunas gleznotais portrets, 18. gadsimta beigas
 
3 en.wikipedia.orgwikiÉlisabeth_Vigée_Le_Brun.jpg
4. attēls: Elizabete Vigē-Lebruna ar meitu
 
Portreti var būt gan reālistiski, gan izfantazēti. Reālistiskā portretā attēlotās formas ir precīzas.
 
5 en.wikipedia.orgwikiPortrait_painting.jpg
5. attēls: Reālistisks portrets
 
Savukārt izfantazētā portretā tās būs stilizētas (pārveidotas).
 
6 en.wikipedia.orgwikiVincent_van_Gogh.jpg
6. attēls: Stilizēts portrets
 
Forma – mākslā par formu dēvē dzīvas būtnes vai priekšmeta ārējo apveidu. Par formu dēvē arī cilvēka ķermeņa vai ķermeņa daļas apveidu.
 
7 fr.wikipedia.orgwikiPortrait.jpg
7. attēls: Sievietes sejai ir ovāla forma
 
Uzbūve – noteikts kādas lietas vai būtnes sastāvdaļu savstarpējais izvietojums, sakarības.
 
8  lv.wikipedia.orgwikiPortrets.jpg
8. attēls: Dubultportretā redzamajiem cilvēkiem ir atšķirīga uzbūve
 
Kolāža – mākslas paņēmiens, kam raksturīga dažādu materiālu uzlīmēšana uz atšķirīgas krāsas vai fakturētas virsmas, dažādu elementu apvienošana (attēla fragments, gleznojums, smalki priekšmeti, ziedi u.c.). Kā piemēru var minēt gleznotu fragmentu, žurnālu izgriezumu, krāsainu papīru uzlīmēšanu uz audekla virsmas.
 
11.jpg
9. attēls: Kolāža – gleznots portrets papildināts ar žurnālu izgriezumiem, zeltītu foliju, kaltētiem ziediem
 
Atsauce:
https://lv.wikipedia.org, Brīvā enciklopēdija
https://tezaurs.lv, Skaidrojošā vārdnīca
Attēli:
1. attēls: "Maternal Admiration" (14.12.2022.), Viljams Adolfs Bugro (franču: William-Adolphe Bouguereau), Mātes apbrīns, 1869. g.
2. attēls: "A portrait of a fairy." (14.12.2022.), Sofija Džembre Boa Andersone (angļu: Sophie Gengembre Anderson), Laumiņas portrets, 1869. gads
3. attēls: "Maria Razumovskaya" (15.12.2022.), Elizabete Vigē-Lebruna (franču: Élisabeth Vigée Le Brun), Marija Razumovskaja, 1798. gads
4. attēls: "Self-portrait with Her Daughter, Julie" (15.12.2022.), Elizabete Vigē-Lebruna (franču: Élisabeth Vigée Le Brun), Pašportrets ar meitu Džūliju, 1786. gads
5. attēls: "Alfred Sisley" (15.12.2022.), Pjērs Ogists Renuārs (franču: Pierre-Auguste Renoir), Alfrēda Sislija portrets, 1868. gads
6. attēls: "Portrait of Père Tanguy" (15.12.2022.), Vinsents van Gogs (nīderlandiešu: Vincent Willem van Gogh), Tēva Tanguja portrets, 1887. gads
7. attēls: "Lady with an Ermine" (15.12.2022.), Leonardo da Vinči (itāļu: Leonardo da Vinci), Dāma ar sermuli
8. attēls: "Ritratto di Battista Sforza e Federico da Montefeltro" (15.12.2022.), Pjēro della Frančeska (itāļu: Piero della Francesca), Urbīno hercoga un hercogienes dubultportrets, 1472. gads
 9. attēls no datubāzes https://pixabay.com