Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Fantāzija, tēls, portrets, forma, uzbūve, kolāža Jēdzieni: fantāzija, tēls, portrets, forma, uzbūve, kolāža. Prot raksturot mākslā izmantotos jēdzienus. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo jēdzienus "fantāzija, tēls, portrets, forma, uzbūve, kolāža".
2. Portrets, pašportrets Jēdzieni: portrets. Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Zina, kas ir portrets, pašportrets. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo portretu, pašportretu.
3. Portreta veidi Jēdzieni: portrets. Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Prot raksturot portreta veidus. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo portreta veidus – dubultportretu, grupas portretu, parādes portretu, psiholoģisko portretu.
4. Fantāzijas portrets. 16. gadsimts Jēdzieni: fantāzija, tēls, portrets, forma, uzbūve. Meklē un pēta neparastus, iztēlē radītus, nereālus, mistiskus portretus renesanses mākslā. Radoši pārveidojot formas, var izteikt daudzveidīgas nozīmīgas idejas. (K.Li.3.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: iedvesmojas no mākslinieka radītajiem fantāzijas portretiem savam radošajam darbam.
5. Fantāzijas portrets. 20. gadsimts Jēdzieni: fantāzija, tēls, portrets. Meklē un pēta neparastus, iztēlē radītus, nereālus, mistiskus portretus mūsdienu mākslā. “Nepareizs”, izfantazēts sejas attēlojums rada pārsteigumu un jaunrades prieku. (K.Li.3.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo 20. gadsimta fantāzijas portretus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēls, fantāzija, forma 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: fantāzija, tēls, forma. Zina, kas ir tēls, fantāzija, forma. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo tēlu, fantāziju, formu.
2. Portrets 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: portrets. Nosaka fantāzijas tēla un reālistiska portreta atšķirības.(K.6.1.1.)Prot attēlā saskatīt reālistiska, izfantazēta portreta pazīmes.Uzdevuma tips–attēla analīze, atbildes ievilkšana.Skolēnam nozīmīgākās darbības:analizē attēlu,saskata tajā reālistiska/izfantazēta portreta pazīmes.
3. Izfantazēta portreta pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: fantāzija, portrets. Nosaka fantāzijas tēla un reālistiska portreta atšķirības. (K.6.1.1.) Prot attēlos saskatīt izfantazēta portreta pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos izfantazēta portreta pazīmes.
4. Cilvēka attēlojums portretā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: portrets. Portreti var būt gan reālistiski, gan izdomāti, izfantazēti. (K.Li.1.) Prot portretos saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, spēj noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē portretus, saskata kopīgās, atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko portretu.
5. Kolāža. Portrets 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jēdzieni: portrets, kolāža. Lieto jaunas, neparastas idejas, tā bagātinot savu pieredzi. (K.6.3.1.) Prot attēlā saskatīt kolāžas pazīmes. Uzdevuma tips – attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, saskata tajā kolāžas pazīmes.
6. Kolāža portretā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: portrets, kolāža. Māksla ir realitātes pretstats – spēle, fantāzijas brīvība. (K.Li.4.) Prot saskatīt portretus, kas tapuši kolāžas tehnikā. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē portretus, saskata tajos kolāžas pazīmes.
7. Kolāža 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: portrets, kolāža. Zīmēšana ļauj precīzi attēlot vajadzīgās detaļas, kolāža liek piemēroties pieejamajiem materiāliem. (K.Li.2.) Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: prot kolāžās saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko kolāžu.
8. Portrets – kolāža, fantāzija, realitāte 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: portrets, kolāža. Māksla ir realitātes pretstats – spēle, fantāzijas brīvība. (K.Li.4.) Prot raksturot kolāžu, fantāzijas vai reālistisku portretu. Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē portretus, saskata tajos dažādas pazīmes.
9. Pašportrets 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jēdzieni: portrets. Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Prot attēlā saskatīt pašportreta pazīmes. Uzdevuma tips – attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, saskata tajā pašportreta pazīmes.
10. Dubultportrets 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: portrets. Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Prot attēlos saskatīt dubultportreta pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos dubultportreta pazīmes.
11. Pašportrets, dubultportrets 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: portrets. Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Prot attēlā saskatīt pašportreta, dubultportreta pazīmes. Uzdevuma tips – attēla analīze, patiess/nepatiess apgalvojums,atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, saskata tajā pašportreta, dubultportreta pazīmes.
12. Grupas portrets 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: portrets. Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Prot attēlos saskatīt grupas portreta pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos grupas portreta pazīmes.
13. Parādes portrets 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jēdzieni: portrets. Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Prot attēlā saskatīt parādes portreta pazīmes. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, saskata tajā parādes portreta pazīmes.
14. Parādes portrets, grupas portrets 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: portrets. Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Prot attēlos saskatīt parādes, grupas portreta pazīmes. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle, attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos parādes, grupas portreta pazīmes.
15. Psiholoģiskais portrets 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: portrets. Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Prot attēlos saskatīt psiholoģiska portreta pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos psiholoģiskā portreta pazīmes, izvēlas atbildes variantu.
16. Portretu kopīgās un atšķirīgās pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: portrets. Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Prot portretos saskatīt kopīgās pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu.
17. Parādes portrets, psiholoģiskais portrets 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: portrets. Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Prot attēlos saskatīt parādes, psiholoģiskā portreta pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbilžu izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos parādes portreta un psiholoģiskā portreta pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Portretu veidu pazīmes Citi augsta 3 p. Jēdzieni: portrets. Nosaka fantāzijas tēla un reālistiska portreta atšķirības. (K.6.1.1.) Prot portretos saskatīt kopīgās, atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko portretu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē portretus, saskata kopīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
2. Portretu kopīgās pazīmes Citi augsta 3 p. Jēdzieni: portrets. Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Prot reprodukcijā saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko reprodukciju. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē reprodukcijas, saskata tajās kopīgās pazīmes, nosaka lieko repodukciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tēls, fantāzija, forma, kolāža, portreta veidi 00:30:00 vidēja 21 p. Jēdzieni: fantāzija, tēls, forma, portrets, kolāža. Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Portreti var būt gan reālistiski, gan izdomāti, izfantazēti. (K.Li.1.) Nosaka fantāzijas tēla un reālistiska portreta atšķirības. (K.6.1.1.) Māksla ir realitātes pretstats – spēle, fantāzijas brīvība. (K.Li.4.) Uzdevumu tipi – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests, attēlu analīze, atbildes ievilkšana, . Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo tēlu, fantāziju, formu; analizē portretus, saskata kopīgās, atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko portretu; analizē portretus, saskata tajos kolāžas pazīmes; analizē attēlu, saskata tajā pašportreta, dubultportreta pazīmes; analizē attēlus, saskata tajos grupas portreta pazīmes; analizē attēlu, saskata tajā parādes portreta pazīmes; analizē attēlus, saskata tajos psiholoģiskā portreta pazīmes, izvēlas atbildes variantu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kolāža, portrets, portreta veidi 00:35:00 vidēja 19 p. Jēdzieni: kolāža, fantāzija, portrets. Atkārto portreta zīmēšanas veidus. Nosaka fantāzijas tēla un reālistiska portreta atšķirības.(K.6.1.1.) Lieto jaunas, neparastas idejas, tā bagātinot savu pieredzi. (K.6.3.1.) Zīmēšana ļauj precīzi attēlot vajadzīgās detaļas, kolāža liek piemēroties pieejamajiem materiāliem. (K.Li.2.)Uzdevumu tipi – attēla analīze, atbildes ievilkšana, atbildes izvēle, patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, saskata tajā reālistiska/izfantazēta portreta pazīmes; analizē attēlu, saskata tajā kolāžas pazīmes; prot kolāžās saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko kolāžu; analizē attēlu, saskata tajā pašportreta pazīmes; analizē attēlus, saskata tajos dubultportreta pazīmes; analizē reprodukcijas, saskata tajās kopīgās pazīmes, nosaka lieko repodukciju; analizē attēlus, saskata tajos parādes, grupas portreta pazīmes; analizē attēlus, saskata tajos parādes portreta un psiholoģiskā portreta pazīmes.