Šis materiāls sniegs priekšstatu par 20. gadsimta vācu mākslinieka Paula Klē (1879 – 1940) daiļradi. Viņa daiļradi ietekmēja vairāki modernās mākslas virzieni – ekspresionisms, kubisms, sirreālisms. Gleznotājs radījis daudzus portretus, kurus var dēvēt par fantāzijas portretiem.
 
16.jpg
1. attēls: "Bailes no meitenes"
  
15.jpg
2. attēls: "Vīrieša portrets"
 
14.jpg
3. attēls: "Ķesteris"
 
13.jpg
4. attēls: "Meitene"
 
12.jpg
5. attēls: "Jorgs"
  
11.jpg
6. attēls: "Ārsts"
 
10.jpg
7. attēls: "Arborista portrets"
 
9.jpg
8. attēls: "Zēns modernā tērpā"
 
8.jpg
9. attēls: "Diāna"
  
7.jpg
10. attēls: "Mācītājs Kols"
 
6.jpg
11. attēls: "Pēdējais algotnis"
 
5.jpg
12. attēls: "Atlēts"
 
3.jpg
13. attēls: "Tas, kurš saprot"
 
2.jpg
14. attēls: "Maģiskajā spogulī"
  
1.jpg
15. attēls: "Nomadu māte"
 
Atsauce:
Attēli: gleznotājs Pauls Klē (vācu: Paul Klee)
1. attēls: "Fright of a Girl" (15.12.2022.), Bailes no meitenes, 1922. gads
2. attēls: "Senecio" (15.12.2022.), Vīrieša portrets, 1922. gads
3. attēls: "Jester" (15.12.2022.), Ķesteris, 1929. gads
4. attēls: "Besessenes Mädchen" (15.12.2022.), Apsēstā meitene, 1924. gads
5. attēls: "Jörg" (15.12.2022.), Jorgs, 1927. gads
6. attēls: "Doctor" (15.12.2022.), Ārsts, 1930. gads
7. attēls: "Bildnis in der Laube" (15.12.2022.), Arborista portrets, 1930. gads
8. attēls: "Boy in Fancy Dress" (15.12.2022.), Zēns modernā apģērbā, 1931. gads
9. attēls: "Diana" (15.12.2022.), Diāna, 1931. gads
10. attēls: "Pastor" (15.12.2022.), Mācītājs, 1927. gads
11. attēls: "The Last Mercenary" (15.12.2022.), Pēdējais algotnis 1932. gads
12. attēls: "Athlete's Head" (15.12.2022.), Atlēta galva, 1932. gads
13. attēls: "One Who Undersrands" (15.12.2022.), Tas, kurš saprot, 1934. gads
14. attēls: "In the Magic Mirror" (15.12.2022.), Maģiskajā spogulī, 1934. gads
15. attēls: "Nomad Mother" (15.12.2022.), Nomadu māte, 1940. gads