Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Arhitektūras objektu raksturojošie jēdzieni Jēdzieni: apbūve, atmosfēra, akustika, apdare, telpa, interjers, apgaismojums telpā. Prot raksturot jēdzienus, saistītus ar arhitektūras objektiem. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo ar arhitektūru saistītus jēdzienus.
2. Arhitektūras izteiksmes līdzekļi Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos un novērtē iespējas ar tiem radoši izpausties. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Prot raksturot dažādos arhitektūras izteiksmes līdzekļus. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo arhitektūras izteiksmes līdzekļus.
3. Piecas maņas arhitektūras objektu uztverē Jēdzieni: maņa. Arhitekts var radīt apdzīvojamu telpu tikai ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, kas iedarbojas vienlaikus uz redzi, dzirdi, ožu, tausti un pat garšu. (K.Li.1.) Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dažādo maņu ietekmi uz celtnes vai telpas uztveri.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Arhitektūras nozares 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot dažādās arhitektūras nozares. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dažādās arhitektūras nozares, saskata to pazīmes attēlos.
2. Apdare 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: apdare. Prot attēlos saskatīt dekoratīvu un vienkāršu ēkas fasādes apdari. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata vienkāršas un dekoratīvas ēkas fasādes apdares pazīmes.
3. Fasādes virsmas apdare 3. izziņas līmenis augsta 3p. Jēdzieni: apdare. Prot analizēt fasādes virsmas apdari, salīdzināt attēlus, noteikt kopsakarības, atzīmēt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka kopīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu.
4. Apgaismojums, akustika, interjers 1. izziņas līmenis zema 2p. Jēdzieni: apgaismojums, akustika, interjers. Prot raksturot arhitektūras objektu raksturojošus elementus – apgaismojumu, akustiku, interjeru. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo apgaismojumu, akustiku, interjeru.
5. Apgaismojums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jēdzieni: apgaismojums. Prot raksturot apgaismojumu, spēj attēlā noteikt apgaismojuma veidu. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo apgaismojumu, attēlā saskata noteikta apgaismojuma pazīmes.
6. Arhitektūras nozares, apgaismojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: apgaismojums telpā. Prot raksturot dažādās arhitektūras nozares, apgaismojumu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dažādās arhitektūras nozares, apgaismojuma veidus.
7. Interjers 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: interjers. Prot attēlos saskatīt interjeru. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, izvēlas atbilstošo attēlu.
8. Interjera raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: interjers. Prot saskatīt vienkārša un grezna interjera pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, tajos redzamo interjeru, raksturo to.
9. Dzīvojamā telpa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: telpa. Prot raksturot dažādos telpu veidus, saskatot dzīvojamās telpas iezīmes. Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos dzīvojamās telpas pazīmes.
10. Telpu dažādība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: telpa. Prot raksturot dažādos telpu veidus. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, raksturo tajos redzamās telpas, nosaka telpu veidus.
11. Mākslas veidu apvienošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos un novērtē iespējas ar tiem radoši izpausties. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Prot attēlos saskatīt dažādo mākslas veidu apvienošanu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos mākslas veidus.
12. Faktūra – arhitektūras izteiksmes līdzeklis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos un novērtē iespējas ar tiem radoši izpausties. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Prot attēlos saskatīt vienu no arhitektūras izteiksmes līdzekļiem – faktūru. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbiles izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, saskata tajā faktūras pazīmes, izvēlas atbildes variantu.
13. Arhitektūras izteiksmes līdzeklis – krāsa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos un novērtē iespējas ar tiem radoši izpausties. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Prot noteikt telpas krāsojuma radīto efektu. Uzdevuma tips – attēla analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, raksturo noteiktas krāsas radīto vizuālo efektu.
14. Faktūra, krāsa – arhitektūras izteiksmes līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos.(K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Prot attēlos saskatīt arhitektūras izteiksmes līdzekļus – faktūru, krāsu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlu, izvēlas atbildes variantu.
15. Ritms – arhitektūras izteiksmes līdzeklis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos un novērtē iespējas ar tiem radoši izpausties. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Prot attēlos saskatīt ritmu, noteikt tā veidu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, izvēlas attēlā redzamā ritma nosaukumu.
16. Arhitektūras izteiksmes līdzeklis – ritms 3. izziņas līmenis augsta 3p. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Prot attēlos noteikt ritmu veidus, spēj noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos kopīgās un atšķirīgās pazīmes.
17. Arhitektūras izteiksmes līdzeklis – apjoms 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos un novērtē iespējas ar tiem radoši izpausties. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Prot attēlos saskatīt apjomīgus dekoratīvos elementus. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos apjoma pazīmes.
18. Ritms, apjoms - arhitektūras izteiksmes līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos un novērtē iespējas ar tiem radoši izpausties. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Prot attēlos saskatīt noteikta ritma pazīmes, apjomīgu arhitektūras dekoratīvo elementu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos noteikta ritma pazīmes, apjomīga arhitektūras objekta dekoratīvā elementa pazīmes.
19. Arhitektūras izteiksmes līdzekļi – simetrija, asimetrija 1. izziņas līmenis zema 2p. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos un novērtē iespējas ar tiem radoši izpausties. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Prot attēlos saskatīt simetrijas, asimetrijas pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos simetrijas vai asimetrijas pazīmes.
20. Simetrija, asimetrija – arhitektūras izteiksmes līdzekļi 3. izziņas līmenis augsta 3p. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos un novērtē iespējas ar tiem radoši izpausties. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Prot attēlos saskatīt simetrijas/asimetrijas pazīmes, noteikt kopīgās iezīmes, izvēlēties atšķirīgo attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata simetriju, asimetriju, kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.
21. Ritms, simetrija, asimetrija, apjoms - arhitektūras izteiksmes līdzekļi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Prot attēlos noteikt ritmu, simetriju, asimetriju, apjomu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlos nosaka ritmu, simetriju, asimetriju, apjomu.
22. Maņas telpas vai arhitektūras objekta uztverē 1. izziņas līmenis zema 2p. Jēdzieni: maņa. Apbūvēto vidi cilvēks uztver ar visām piecām maņām. (K.Li.4.) Prot nosaukt maņas, ar kuru palīdzību cilvēks uztver telpu vai ēku. Uzdevuma tips – atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: nosauc maņas, kuras palīdz labāk uztvert telpu.
23. Maņas. Redze. Gaisma, telpas forma, izmērs 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: maņa, telpa, apgaismojums telpā. Prot raksturot telpas apgaismojumu, formu, izmēru. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka apgaismojuma veidu, telpas izmēru, formu.
24. Maņas. Redze. Kontrasts, krāsu salikums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: maņa. Apbūvēto vidi cilvēks uztver ar visām piecām maņām. (K.Li.4.) Prot attēlos saskatīt kontrastus, noteiktus krāsu salikumus. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos noteiktus kontrastus, krāsu salikumus.
25. Maņas. Dzirde. Akustika 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: maņa, akustika. Zina, kāda telpa nodrošina labu akustiku. Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka telpu, kuras uzbūve, iekārtojums nodrošina labu akustiku.
26. Maņas. Dzirde. Akustika telpā 3. izziņas līmenis augsta 3p. Jēdzieni: maņa, akustika. Zina, kādā telpā ir laba akustika. Uzdevuma tips – attēlu analīze, kopīgo un atšķirīgo pazīmju noteikšana, liekā attēlā izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka to kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu.
27. Maņas. Redze, dzirde – telpas forma, izmērs, atbilstība labas akustikas priekšnosacījumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: maņa, akustika. Prot raksturot telpas formu, izmēru, atbilstību labas akustikas priekšnosacījumiem. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka telpas izmēru, formu, atbilstību labas akustikas nosacījumiem.
28. Maņas. Garša – krāsas, asociācijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jēdzieni: maņa. Apbūvēto vidi cilvēks uztver ar visām piecām maņām. (K.Li.4.) Prot attēlos saskatīt kopīgās pazīmes. Uzdevuma tips – attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, rada asociācijas, izvēlas atbilstošo attēlu.
29. Maņas. Tauste – virsmu dažādība 1. izziņas līmenis zema 2p. Jēdzieni: maņa. Apbūvēto vidi cilvēks uztver ar visām piecām maņām. (K.Li.4.) Prot attēlos saskatīt dažādās, ar tausti uztveramās, virsmas. Uzdevuma tips – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlos redzamās virsmas, to īpašības.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Telpu veidi Citi augsta 3p. Jēdzieni: telpa. Prot raksturot dažādos telpu veidus, attēlos saskatīt kopīgās un atšķirīgās pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu analīze, kopīgo un atšķirīgo pazīmju noteikšana, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē telpas, nosaka lieko attēlu.
2. Faktūra arhitektūrā Citi augsta 3p. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos un novērtē iespējas ar tiem radoši izpausties. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Prot attēlos saskatīt fakturētu virsmu, noteikt attēlu kopīgās un atšķirīgās pazīmes, izvēlēties lieko attēlu. Uzdevuma tips – attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Arhitektūra – jēdzieni, izteiksmes līdzekļi, maņas arhitektūras objekta uztverē 00:35:00 vidēja 30p. Jēdzieni: telpa, apdare, apgaismojums, akustika, interjers, maņa, akustika. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos un novērtē iespējas ar tiem radoši izpausties. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Apbūvēto vidi cilvēks uztver ar visām piecām maņām. (K.Li.4.) Uzdevumu tipi – attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes izvēle, attēlu tests, kopīgo un atšķirīgo pazīmju noteikšana, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dažādās arhitektūras nozares, saskata to pazīmes attēlos; analizē attēlus, saskata vienkāršas un dekoratīvas ēkas fasādes apdares pazīmes; raksturo apgaismojumu, akustiku, interjeru; analizē telpas, nosaka lieko attēlu; analizē attēlus, saskata tajos mākslas veidus; analizē attēlu, saskata tajā faktūras pazīmes, izvēlas atbildes variantu; analizē attēlus, izvēlas attēlā redzamā ritma nosaukumu; analizē attēlus, saskata tajos apjoma pazīmes; analizē attēlus, saskata tajos simetrijas vai asimetrijas pazīmes; nosauc maņas, kuras palīdz_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Arhitektūra, telpa, izteiksmes līdzekļi, maņas telpas uztverē 00:35:00 vidēja 28p. Jēdzieni: apdare, apgaismojums, interjers, telpa, maņa, apgaismojums telpā, akustika. Klasificē arhitektūras izteiksmes līdzekļus, raksturo tos un novērtē iespējas ar tiem radoši izpausties. (K.6.1.1.; T.6.2.9.3.) Apbūvēto vidi cilvēks uztver ar visām piecām maņām. (K.Li.4.) Uzdevumu tipi – attēlu analīze, atbildes ievilkšana, patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes izvēle, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka kopīgās pazīmes, izvēlas lieko attēlu; raksturo apgaismojumu, attēlā saskata noteikta apgaismojuma pazīmes; analizē attēlus, tajos redzamo interjeru, raksturo to; analizē attēlus, saskata tajos dzīvojamās telpas pazīmes; analizē attēlu, raksturo noteiktas krāsas radīto vizuālo efektu; analizē attēlus, saskata tajos noteikta ritma pazīmes, apjomīga arhitektūras objekta dekoratīvā elementa pazīmes; analizē attēlus, saskata simetriju, asimetriju, kopīgās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko attēlu; nosaka apgaismojuma veidu, telpas izmēru, formu; anal_