Iniciālis – vārda, uzvārda pirmais burts.
Tulkojumā no latīņu valodas šis vārds nozīmē atrasties pašā sākumā.
 
Ornamental_Alphabet_-_16th_Century.svg.png
16. gadsimta iniciāļi
Tekstā par iniciāli dēvē lielāku, parasti izgreznotu, ietvertu zīmējumā, vārda pirmo burtu.
Iniciāli parasti izvieto iespieddarba pirmās nodaļas vai rindkopas sākumā.
 
Hastings_book_of_the_hours.jpg
Tekstā iniciālis izvietots pirmās rindas sākumā
  
Dekoratīvi noformēti burti vērojami viduslaikos (5. – 15. gadsimts) tapušajās rokrakstu grāmatās. Šajā laika posmā vēl netika izgudrotas teksta iespiešanas iekārtas. Grāmatas tika rakstītas, pārrakstītas ar roku. Šo darbu lielākoties veica mūki, kuri dzīvoja klosteros un bija vieni no izglītotākajiem cilvēkiem savā apkaimē. Grāmatu pārrakstīšana tika veikta īpašā telpā – skriptorijā, kas tulkojumā nozīmē vieta, paredzēta rakstīšanai.
 
BL_Royal_Vincent_of_Beauvais.jpg
Ilustrācijā attēlots mūks, kurš strādā skriptorijā
 
Šajās rokrakstu grāmatās rindkopas pirmā vārda pirmais burts tika īpaši izcelts. To īpaši dekorēja ar ornamentiem.
 
Psałterz_florianski1.jpg
Iniciālis tiek īpaši izcelts
 
Reizēm iniciāli attēlo, veidotu no dažādiem priekšmetiem, dzīvām būtnēm.
 
Letter_N_from_the_Fantastic_Alphabet.jpg
Iniciāli N veido cilvēku figūras
 
Bieži vien iniciāļus papildināja ar ilustrācijām.
 
III_Andras_Magyarorszagra_jon_KK.jpg
Iniciāli papildina ilustrācija
 
Pirmsākumos, 5. – 6. gadsimtā, senajās grāmatās iniciāļus zīmēja divas, trīs reizes lielākus, nekā pārējos burtus tekstā. Reizēm nākamos burtus, kuri sekoja iniciālim, pakāpeniski samazināja izmēros. To dēvē par diminuendo efektu (pakāpeniski samazinās).
 
CathachOfStColumba.jpg
Burti, kuri rakstīti aiz iniciāla, pakāpeniski kļūst mazāki
 
Pēcāk šo burtu izmērs kļuva aizvien lielāks. Dažkārt to izmērs sasniedza lappuses augstumu.
 
Psałterz_florianski1.jpg
Iniciālis L visas lappuses augstumā
 
Sākot ar 12. gadsimtu, iniciāļi atkal pakāpeniski kļuva izmēros mazāki.