Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Fotografēšanas attīstība Vērtība - kultūra. Zina, kas ir fotogrāfija, prot raksturot tās izveidi. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo fotografēšanas izveidi.
2. Fotografēšanas principi. Zelta griezums, trīs daļu likums, vienotība, dominante Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Izmanto un pilnveido zināmos fotogrāfijas principus. (K.6.4.2.) Prot raksturot dažādos fotografēšanas principus. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo dažādos fotografēšanas principus.
3. Fotografēšanas principi. Ritms, kustība, kontrasts, skatu punkts Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Izmanto un pilnveido zināmos fotogrāfijas principus. (K.6.4.2.) Prot raksturot dažādos fotografēšanas principus. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo dažādos fotografēšanas principus.
4. Kultūrvēsturisks objekts Kultūrvēsturisku un mākslas objektu vērtību var noteikt pēc dažādiem kritērijiem.(K.Li.3.)Katram kultūrvēsturiskam un mākslas objektam ir savs stāsts, ko ir vērts uzzināt.(K.Li.4.)Zina, kas ir kultūras piemineklis, kultūrvēsturisks objekts. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo kultūras pieminekli.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fotografēšanas pirmsākumi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Vērtība - kultūra. Prot raksturot fotografēšanas pirmsākumus, pirmās iekārtas attēlu radīšanai. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo fotografēšanas pirmsākumus.
2. Dagerotipija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vērtība - kultūra. Prot raksturot dagerotipiju, spēj attēlā saskatīt tās pazīmes. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dagerotipiju.
3. Fotografēšanas pirmsākumi Latvijā, pirmais fotogrāfijas iegūšanas paņēmiens 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vērtība - kultūra. Prot raksturot fotografēšanas pirmsākumus Latvijā, spēj raksturot pirmo fotografēšanas paņēmienu. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo fotografēšanas pirmsākumus.
4. Dagerotipijas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vērtība - kultūra. Prot attēlos saskatī dagerotipijas pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata dagerotipijas pazīmes.
5. Trīs daļu likums, dominantes princips 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Prot attēlos saskatīt trīs daļu likuma un dominantes principa pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata noteiktas pazīmes.
6. Dominantes princips fotoattēlos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Prot attēlos saskatīt dominantes principu. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlu analīze, pazīmju saskatīšana.
7. Ritms fotogrāfijās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Prot attēlos saskatīt dažādo ritmu pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēles iespējas. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos noteiktu ritmu pazīmes.
8. Dominantes princips, ritms fotoattēlos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Prot attēlos saskatīt dominantes principu, statisko ritmu. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos dominantes principa un statiskā ritma pazīmes.
9. Kustība fotoattēlos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Prot attēlos saskatīt veiksmīgu kustības fotografēšanas principu pielietošanu. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākas darbības: analizē attēlus, saskata veiksmīgas kustības fotografēšanas pazīmes.
10. Kustības fotografēšanas princips 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Prot saskatīt veiksmīgu kustības fiksēšanas principu ievērošanu fotoattēlā. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: attēlu analīze, veiksmīgu kustības fiksēšanas principu saskatīšana.
11. Ritms un kustība fotogrāfijā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Prot attēlos noteikt ritmu, saskatīt veiksmīgus fotografēšanas principus. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēles. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlos, nosaka tajos ritmu veidus, saskata veiksmīgus kustības fotografēšanas principus.
12. Kontrasts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Prot attēlos saskatīt kontrastus. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos kontrastus.
13. Kontrastu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Prot attēlos saskatīt dažādos kontrastu veidus. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka kontrastu veidus.
14. Skatu punkts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Prot attēlos saskatīt dažādus skatu punktus, noteikt skatu no augšas. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka skatu punktus, saskata skatu no augšas.
15. Skatu punkti fotogrāfijās 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Prot attēlos noteikt skatu punktus, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka tajos kopīgās un atšķirīgās pazīmes.
16. Zelta spirāles likums, skatu punkts, kontrasts 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu.(K.Li.4).Prot attēlos saskatīt zelta spirāles likuma pazīmes, noteikt skatu punktu, kontrastus. Uzdevuma tips-attēlu analīze, atbildes izvēle.Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus,saskata tajos noteiktas pazīmes.
17. Kultūras piemineklis, Tūrisma informācijas centrs 1. izziņas līmenis zema 3 p. Kultūrvēsturisku objektu un mākslas darbu vērtības iepazīšana. Kopīgi dodas uz vietējo tūrisma informācijas centru, lai uzzinātu, kuri ir galvenie tūrisma objekti apkārtnē. Prot rakturot kultūras pieminekli, Tūrisma informācijas centru. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo kultūras pieminekli, Tūrisma informācijas centru.
18. Kultūras pieminekļu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kultūrvēsturisku un mākslas objektu vērtību var noteikt pēc dažādiem kritērijiem. (K.Li.3.) Prot attēlos saskatīt noteiktus kultūras pieminekļus. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgās darbības: prot raksturot dažādos kultūras pieminekļus, attēlos saskatīt to pazīmes.
19. Kultūras pieminekļi, to veidi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Katram kultūrvēsturiskam un mākslas objektam ir savs stāsts(K.Li.4.)Prot raksturot kultūras pieminekļus, spēj attēlos saskatīt arheoloģijas pieminekļa pazīmes. Uzdevuma tips-patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo kultūras pieminekļus.
20. Mākslas un arhitektūras pieminekļi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kultūrvēsturisku un mākslas objektu vērtību var noteikt pēc dažādiem kritērijiem.(K.Li.4.)Prot attēlos saskatīt mākslas un arhitektūras pieminekļu pazīmes. Uzdevuma tips-attēlu analīze, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības:analizē attēlus,saskata mākslas un arhitektūras pieminekļu pazīmes.
21. Kultūras piemineklis, kultūras pieminekļu pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kultūrvēsturisku objektu vērtību var noteikt pēc dažādiem kritērijiem.(K.Li.4)Raksturo kultūras pieminekli,spēj noteikt tā veidu.Uzdevuma tips-patiess/nepatiess apgalvojums,attēla analīze,atbildes ievilkšana.Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo kultūras pieminekli,attēlā saskata noteiktas pazīmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dagerotipijas raksturīgās pazīmes Citi augsta 3 p. Vērtība - kultūra. Prot attēlos saskatīt dagerotipijas pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests, liekā attēla noteikšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata noteiktas pazīmes, nosaka lieko attēlu.
2. Ritmu veidi fotogrāfijās Citi augsta 3 p. Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Prot attēlos saskatīt ritmus, noteikt atšķirīgo attēlu. Uzdevuma tips - attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka kopīgās un atšķirīgās pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fotografēšana - vēsture, principi, kultūrvēsturisks objekts 00:35:00 vidēja 21 p. Vērtība - kultūra. Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Kultūrvēsturisku objektu un mākslas darbu vērtības iepazīšana. Kopīgi dodas uz vietējo tūrisma informācijas centru, lai uzzinātu, kuri ir galvenie tūrisma objekti apkārtnē. Kultūrvēsturisku un mākslas objektu vērtību var noteikt pēc dažādiem kritērijiem.(K.Li.4.) Prot raksturot fotografēšanas pirmsākumus, pirmās iekārtas attēlu radīšanai; prot attēlos saskatīt dagerotipijas pazīmes; prot attēlos saskatīt trīs daļu likuma un dominantes principa pazīmes; prot attēlos saskatīt dažādo ritmu pazīmes; prot attēlos saskatīt veiksmīgu kustības fotografēšanas principu pielietošanu; prot attēlos saskatīt kontrastus; prot attēlos saskatīt dažādus skatu punktus, noteikt skatu no augšas; prot rakturot kultūras pieminekli, Tūrisma informācijas centru; prot attēlos saskatīt mākslas un arhitektūras pieminekļu pazīmes. Uzdevumu tipi - patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests, liekā att_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fotografēšanas vēsture, fotografēšanas principi, kultūras piemineklis 00:35:00 vidēja 21 p. Vērtība - kultūra. Ievērojot fotografēšanas principus, ir iespējams izcelt fotografējamo objektu. (K.Li.4.) Kultūrvēsturisku un mākslas objektu vērtību var noteikt pēc dažādiem kritērijiem. (K.Li.3.) Prot raksturot dagerotipiju, spēj attēlā saskatīt tās pazīmes; prot raksturot fotografēšanas pirmsākumus Latvijā, spēj raksturot pirmo fotografēšanas paņēmienu; prot attēlos saskatīt dominantes principu; prot attēlos saskatīt ritmus, noteikt atšķirīgo attēlu; prot saskatīt veiksmīgu kustības fiksēšanas principu ievērošanu fotoattēlā; prot attēlos saskatīt dažādos kontrastu veidus; prot attēlos noteikt skatu punktus, noteikt lieko attēlu; prot attēlos saskatīt noteiktus kultūras pieminekļus; raksturo kultūras pieminekli, spēj noteikt tā veidu. Uzdevumu tipi - patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze, atbildes ievilkšana, attēlu tests, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības satura apguvē mācību: raksturo dagerotipiju, raksturo fotografēšanas pirmsākumus, attēlu analīze, p_