Lai iegūtu veiksmīgu fotogrāfiju, nepieciešams ievērot fotografēšanas principus. Lūk, daži no tiem.
 
Zelta griezuma likums
 
Zelta griezums nosaka ideālo vairāku daļu savstarpējo attiecību. Tiek lietots arī jēdziens "zelta spirāle" (Fibonači spirāle).
 
1.png
Fibonači spirāle
 
Lai iegūtu veiksmīgu foto, nozīmīgākais objekts jānovieto uz spirāles centra.
 
9.jpg
Karstā ūdens avots atrodas "zelta spirāles" centrā
 
Trīs daļu likums
 
Attēla laukums tiek sadalīts 9 vienādās daļās ar divu horizontālu un divu vertikālu līniju palīdzību.
 
4.jpg
Attēls sadalīts deviņos četrstūros
 
Nozīmīgie kompozīcijas objekti jāizvieto uz šīm līnijām vai šo līniju krustpunktos. Ievērojot šo likumu, iegūst izteiksmīgāku attēlu.
 
2.gif
Uz līnijām izvietots horizonts, koks
 
5.jpg
Horizonta līnija atrodas uz apakšējās horizontālās līnijas
 
Ja attēlā paredzēts tikai viens objekts, tad to ieteicams izvietot kompozīcijas labajā pusē. Šis paņēmiens pamatojas ieradumā lasīt tekstu no kreisās puses uz labo. Ja attēlā paredzēti vairāki objekti, tad nozīmīgāko no tiem izvieto labajā apakšējā punktā. Šis paņēmiens pamatojas cilvēka uztveres īpatnībā labāk iegaumēt beidzamos iespaidus.
 
Vienotības princips
 
Attēlā redzamie elementi izkārtoti tā, lai veidotu vienotu kompozīciju. Visi attēlā redzamie elementi viens otru papildina.
 
16.jpg
Visi elementi veido vienotu kompozīciju
 
Dominantes princips
 
Attēlā izceļ, akcentē galveno objektu. Dominanti var panākt ar formas lielumu, intensīvu krāsu, atšķirīgu novietojumu. Galvenos objektus ieteicams izvietot priekšplānā.
 
12.jpg
Dominante - nokaltušais koks, kas izvietots priekšplānā