Lai iegūtu veiksmīgu fotogrāfiju, jāņem vērā arī šie fotografēšanas principi un kompozīcijas veidošanas paņēmieni.
 
Ritms
 
Kompozīcijā elementi izkārtoti vienādos vai dažādos intervālos, kas atkārtojas.
 
17.jpg
Krāsainās augu dobes veido ritmu
 
Metriskais ritms veidojas, kad vienādos intervālos atkārtojas vismaz 3 vienādi elementi.
 
163.jpg
Kolonnas un intervāli starp tām veido metrisko ritmu
 
Statiskais ritms veidojas, kad vienādā intervālā atkārtojas viens un tas pats elements.
 
115.jpg
Kolonnas veido statisko ritmu
 
Brīvais ritms rodas, kad elementi nav vienādi, tie izkārtoti dažādos intervālos.
 
18.jpg
Krāsainie augi izkārtoti brīvajā ritmā
 
Kustība
 
Attēlojot kādu objektu kustībā, jāņem vērā, ka kustība no kreisās puses uz labo pusi piesaista vairāk uzmanības nekā kustība no labās puses uz kreiso pusi. Šāda kompozīcija būs veiksmīgāka. Objektiem kustībā jāatstāj brīvs laukums tajā kompozīcijas daļā, uz kuru šis objekts virzās.
 
20.jpg
Vilks kustībā. Dzīvnieks atrodas kompozīcijas kreisajā pusē, labajā pusē atstāts brīvs laukums
 
Kontrasts
 
Kontrasts ir pretstats. Attēlā var kontrastēt objektu izmēri (liels - mazs), krāsa (tumša - gaiša, siltā krāsa - vēsā krāsa, pamatkrāsa - pretkrāsa).
 
23.jpg
Kontrasti: liels - mazs (klintis), tumšs - gaišs (klintis un jūra)
 
Fotografējot jāpievērš uzmanība tam, lai nozīmīgais objekts nesaplūstu ar fonu.
 
10.jpg
Kojota kažoka krāsa saplūst ar fonu
 
Skatu punkts
 
Fotografējot kādu objektu, liela nozīme ir arī skatu punktam - vietai, no kuras mēs raugāmies uz objektu. Raugoties uz objektu no acu līmeņa, tiek radīta stabilitātes sajūta.
 
24.jpg
Ainava fotografēta no acu līmeņa
 
Raugoties uz objektu no augšas, tiek radīta plašuma sajūta.
 
25.jpg
Ainava ar bāku fotografēta no augšas
 
Savukārt raugoties uz objektu no apakšas, tiek iegūts neparasts attēls, objekts izceļas uz apkārtējā fona.
 
27.jpg
Ēkas fotografētas skatā no apakšas