Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzdevums. Dzīvības organizācijas līmenis 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni analizē tekstu, saskata populācijas, ekosistēmas,audu, orgānu, biocenozes piemērus.
2. 1. daļas 2. uzdevums. Sugas kritēriji 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka piemēros minētos sugas kritērijus.
3. 1. daļas 3. uzdevums. Graudainā ET funkcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni attēlā atpazīst graudaino endoplazmatisko tīklu un norāda tā funkciju.
4. 1. daļas 4. uzdevums. Posmkāju klasifikācija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni attēlos atpazīst kukaiņu, zirnekļveidīgo un vēžveidīgo klašu pārstāvjus.
5. 1. daļas 5. uzdevums. Antibiotiku ietekme uz mikroorganismu augšanu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni pēc attēla skaidro antibiotiku ietekmi uz mikroorganismu augšanu.
6. 1. daļas 6. uzdevums. Biotisko faktoru ietekme uz populāciju 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni analizē biotisko faktoru ietekmi uz populāciju.
7. 1. daļas 7. uzdevums. Starpsugu attiecību veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni analizē tekstu un norāda starpsugu attiecību veidu.
8. 1. daļas 8. uzdevums. Protistu līdzība augu un dzīvnieku šūnām 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni saskata augu valsts šūnu pazīmes hlamidomonas un eiglēnas attēlos.
9. 1. daļas 9. uzdevums. Monohibrīdā krustošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka pēcnācēju fenotipu monohibrīdajā krustošanā.
10. 1. daļas 10. uzdevums. Dabiskas pļavas saglabāšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka bioloģiski vērtīgu zālāju saglabāšanas metodes.
11. 1. daļas 11. uzdevums. Augu šūnas organoīdu funkcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni attēlā atpazīst augu šūnas organoīdus, norāda to funkcijas.
12. 1. daļas 12. uzdevums. Vielu transports caur šūnas membrānu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni attēlā atpazīst vielu transporta veidus caur šūnas membrānu.
13. 1. daļas 13. uzdevums. Organiskās vielas šūnā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni norāda monomērus, no kuriem sastāv šūnā sastopamās organiskās vielas.
14. 1. daļas 14. uzdevums. DNS bāzu komplementaritāte 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni izmanto DNS nukleotīdu komplementaritātes principu.
15. 1. daļas 15. uzdevums. Transkripcija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni attēlā atpazīst DNS transkripciju un paskaidro tās nozīmi.
16. 1. daļas 16. uzdevums. Mitoze 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni sakārto loģiskā secībā mitozes fāzu attēlus.
17. 1. daļas 17. uzdevums. Monohibrīdā krustošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni skaidro monohibrīdās krustošanas shēmu.
18. 1. daļas 18. uzdevums. Kailsēkļu vairošanās 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni attēlā saskata kailsēkļu vairošanās īpatnības.
19. 1. daļas 19. uzdevums. Klonēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni skaidro klonēšanas shēmu.
20. 1. daļas 20. uzdevums. Barošanās veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka organismu barošanās veidu.
21. 1. daļas 21. uzdevums. Hordaiņu asinsrites sistēma 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni raksturo hordaiņu asinsrites sistēmu uzbūvi.
22. 1. daļas 22. uzdevums. Cilvēka gremošanas orgānu sistēma 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni attēlā atpazīst cilvēka gremošanas orgānus un raksturo to funkcijas.
23. 1. daļas 23. uzdevums. Glikozes līmeņa regulācija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosaka glikagona un insulīna funkcijas.
24. 1. daļas 24. uzdevums. Progesterona funkcijas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni izmanto grafisko attēlu, lai secinātu par progesterona funkcijām.
25. 1. daļas 25. uzdevums. Bioloģijas apakšnozares 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni attiecina dotos piemērus uz atbilstošām bioloģijas apakšnozarēm.
26. 1. daļas 26. uzdevums. Augu sistemātika 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni izprot binārās nomenklatūras pielietojumu.
27. 1. daļas 27. uzdevums. Filoģenētiskais koks 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni secina par dzīvnieku evolūciju pēc dotā filoģenētiskā koka.
28. 1. daļas 28. uzdevums. Augu audi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni raksturo augu audu veidus, izmantojot attēlus.
29. 1. daļas 29. uzdevums. Sakņu spurgaliņas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni nosauc spurgaliņu funkcijas.
30. 1. daļas 30. uzdevums. Gēns 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni definē gēna jēdzienu.
31. 2. daļas 1. uzdevums. Zīlīšu radniecība 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni izprot bināro nomenklatūru.
32. 2. daļas 2. uzdevums. Eritrocīti 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni raksturo eritrocītu uzbūvi un funkcijas.
33. 2. daļas 3. uzdevums. Eksperimenta lielumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni nosaka atkarīgos un fiksētos lielumus.
34. 2. daļas 4. uzdevums. Plazmolīze 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni izprot plazmolīzes norisi.
35. 2. daļas 5. uzdevums. Oglekļa aprite dabā 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni izmanto shēmu, lai atbildētu uz jautājumiem par oglekļa apriti.
36. 2. daļas 6. uzdevums. Hlorofila absorbcijas spektrs 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Izmantojot doto informāciju, skolēni aprēķina dažādas krāsas lampu efektivitāti fotosintēzes nodrošināšanai.
37. 2. daļas 7. uzdevums. Filoģenētiskais koks 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni nolasa informāciju no filoģenētiskās shēmas.
38. 2. daļas 8. uzdevums. Termoregulācija 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni secina par ķermeņa temperatūras izmaiņām, izmantojot doto informāciju.
39. 2. daļas 9. uzdevums. Hemofīlija 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni prognozē iespējamību saslimt ar hemofīliju, analizējot ciltskoku.
40. 2. daļas 10. uzdevums. Zvejas kvotas 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni pamato secinājumus par zvejas kvotām ar dotajiem datiem.
41. 3. daļas 1. uzdevums. Pusaudžu liekais svars 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēni ar datiem pamato apgalvojumus par lieko svaru.
42. 3. daļas 2. uzdevums. Getliņi Eko 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skolēni izvērtē tomātu audzēšanas metodes Getliņi Eko saimniecībā.
43. 3. daļas 3. uzdevums. Hlorellas 1. izziņas līmenis augsta 6 p. Skolēni analizē dotā pētījuma rezultātus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2016. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 1. daļa, 1.-10. uzd. 00:00:00 vidēja 10 p.
2. 2016. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 1. daļa, 11.-20. uzd. 00:00:00 vidēja 10 p.
3. 2016. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 1. daļa, 21.-30. uzd. 00:00:00 vidēja 10 p.
4. 2016. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 2. daļa, 1.-10. uzd. 00:00:00 vidēja 24 p.
5. 2016. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei, 3. daļa, 1.-3. uzd. 00:00:00 vidēja 15 p.
6. 2016. gada Valsts eksāmens bioloģijā 12. klasei 00:00:00 vidēja 69 p.