Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

24p.
1. 2. daļas 1. uzdevums. Zīlīšu radniecība 2p.
2. 2. daļas 2. uzdevums. Eritrocīti 2p.
3. 2. daļas 3. uzdevums. Eksperimenta lielumi 2p.
4. 2. daļas 4. uzdevums. Plazmolīze 2p.
5. 2. daļas 5. uzdevums. Oglekļa aprite dabā 2p.
6. 2. daļas 6. uzdevums. Hlorofila absorbcijas spektrs 2p.
7. 2. daļas 7. uzdevums. Filoģenētiskais koks 3p.
8. 2. daļas 8. uzdevums. Termoregulācija 3p.
9. 2. daļas 9. uzdevums. Hemofīlija 3p.
10. 2. daļas 10. uzdevums. Zvejas kvotas 3p.