Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. 3. daļas 1. uzdevums. Pusaudžu liekais svars 4p.
2. 3. daļas 2. uzdevums. Getliņi Eko 5p.
3. 3. daļas 3. uzdevums. Hlorellas 6p.