Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Augu šūnas organoīdu funkcijas 1p.
2. Vielu transports caur šūnas membrānu 1p.
3. Organiskās vielas šūnā 1p.
4. DNS bāzu komplementaritāte 1p.
5. Transkripcija 1p.
6. Mitoze 1p.
7. Monohibrīdā krustošana 1p.
8. Kailsēkļu vairošanās 1p.
9. Klonēšana 1p.
10. Barošanās veidi 1p.