Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 11. uzdevums. Augu šūnas organoīdu funkcijas 1p.
2. 1. daļas 12. uzdevums. Vielu transports caur šūnas membrānu 1p.
3. 1. daļas 13. uzdevums. Organiskās vielas šūnā 1p.
4. 1. daļas 14. uzdevums. DNS bāzu komplementaritāte 1p.
5. 1. daļas 15. uzdevums. Transkripcija 1p.
6. 1. daļas 16. uzdevums. Mitoze 1p.
7. 1. daļas 17. uzdevums. Monohibrīdā krustošana 1p.
8. 1. daļas 18. uzdevums. Kailsēkļu vairošanās 1p.
9. 1. daļas 19. uzdevums. Klonēšana 1p.
10. 1. daļas 20. uzdevums. Barošanās veidi 1p.