Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Dzīvības organizācijas līmenis 1p.
2. Sugas kritēriji 1p.
3. Graudainā ET funkcijas 1p.
4. Posmkāju klasifikācija 1p.
5. Antibiotiku ietekme uz mikroorganismu augšanu 1p.
6. Biotisko faktoru ietekme uz populāciju 1p.
7. Starpsugu attiecību veidi 1p.
8. Protistu līdzība augu un dzīvnieku šūnām 1p.
9. Monohibrīdā krustošana 1p.
10. Dabiskas pļavas saglabāšana 1p.