Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. 1. daļas 1. uzdevums. Dzīvības organizācijas līmenis 1p.
2. 1. daļas 2. uzdevums. Sugas kritēriji 1p.
3. 1. daļas 3. uzdevums. Graudainā ET funkcijas 1p.
4. 1. daļas 4. uzdevums. Posmkāju klasifikācija 1p.
5. 1. daļas 5. uzdevums. Antibiotiku ietekme uz mikroorganismu augšanu 1p.
6. 1. daļas 6. uzdevums. Biotisko faktoru ietekme uz populāciju 1p.
7. 1. daļas 7. uzdevums. Starpsugu attiecību veidi 1p.
8. 1. daļas 8. uzdevums. Protistu līdzība augu un dzīvnieku šūnām 1p.
9. 1. daļas 9. uzdevums. Monohibrīdā krustošana 1p.
10. 1. daļas 10. uzdevums. Dabiskas pļavas saglabāšana 1p.