Teorija

Testi

1. Matemātiskie spriedumi, izteikumi, pierādījumi

Grūtības pakāpe: vidēja

17
2. Teksta uzdevumi par kopīgo darbu

Grūtības pakāpe: vidēja

13
3. Teksta uzdevumi par kustību

Grūtības pakāpe: vidēja

33
4. Teksta uzdevumi, kurus risina ar nevienādībām

Grūtības pakāpe: augsta

41
5. Statistikas elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

13
6. Kombinatorika

Grūtības pakāpe: vidēja

27
7. Varbūtību teorija

Grūtības pakāpe: vidēja

31
8. Kombinatorika un varbūtību teorija matemātikas eksāmenā

Grūtības pakāpe: vidēja

42,5
9. Procentu uzdevumi matemātikas eksāmena 1. daļā iepriekšējos gados

Grūtības pakāpe: vidēja

10
10. Procentu uzdevumi matemātikas eksāmenā

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem