ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
  1. Algebras atkārtojums

  2. Funkcijas. Atkārtojums

  3. Ģeometrijas atkārtojums

  4. Tekstveida uzdevumu atkārtojums (kombinatorika, statistika u.c.)