ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
1. Saskaitīšanas un reizināšanas likuma pielietošana 4 p.
2. Cik skaitļus var izveidot, ja tam jādalās ar 2 (bez 0) 3 p.
3. Pamatuzdevums par sakārtotām izlasēm 2 p.
4. Izpratnes jautājumi par sakārtojumu veidiem 3 p.
5. Sakārtotu izlašu aprēķināšana, nemainot elementu skaitu 1 p.
6. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana 2 p.
7. Kombinācijas, variācijas un permutācijas 5 p.
8. Cik hordas var novilkt? 2 p.
9. Cik banānus vai apelsīnus var nopirkt? Strukturēts uzdevums 5 p.
10. Kombinatorika 0 p.