ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
1. Relatīvais biežums 2 p.
2. Moda 2 p.
3. Amplitūda 1 p.
4. Korelācija 2 p.
5. Statistikas elementu jēdzienu pārbaude 1 p.
6. Statistikas elementi. Mediāna (2015. g. 9. klases eksāmens) 5 p.
7. Histogramma 0 p.
8. Statistikas elementi 0 p.