ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
1. Pārveido vārdisku izteikumu par nevienādību 3 p.
2. Naturālā atrisinājuma noteikšana 3 p.
3. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību 1 p.
4. Vesela atrisinājuma pielietojums teksta uzdevumā 4 p.
5. Nevienādība teksta uzdevumā 1 6 p.
6. Nevienādība teksta uzdevumā 3 5 p.
7. Nevienādība teksta uzdevumā 4 5 p.
8. Nevienādību sistēmas sastādīšana par taisnstūra perimetru. Strukturēts 6 p.
9. Nevienādību sistēma teksta uzdevumā par ātrumu 3 p.
10. Nevienādība par trijstūri. Veseli skaitļi 5 p.