ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
1. Teksta uzdevumi par kopīgo darbu 0 p.
2. Kopīgais darbs, vienādojuma sastādīšana 0 p.
3. Laiks, ja strādā divi vienlaikus (1) 4 p.
4. Teksta uzdevums ar daļveida vienādojumu (2) 4 p.
5. Ūdens pieplūde un aizplūde, daļveida vienādojums 5 p.