ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Divu intervālu šķēluma noteikšana 1 p.
2. Divu intervālu apvienojuma noteikšana 1 p.
3. Galīgu kopu šķēlums 1 p.
4. Vispārīgi un atsevišķi izteikumi, izteikumu patiesums 2 p.
5. Noteikt īpašības un pazīmes 1 p.
6. Izpratne par kopu šķēlumu. Nevienādību sistēma (2015. g. eksāmens) 1 p.
7. Loģikas elementi. Definīcija (2013. g. eksāmens) 1 p.
8. Izteikuma patiesums (2011. g. eksāmens) 2 p.
9. 2. daļas 8. uzd. Apgalvojuma patiesums. 2 p.
10. 3. daļas 3. uzd. Analīze un sintēze. (2012) 5 p.
11. Matemātiskie spriedumi, izteikumi, pierādījumi 0 p.