76,4p.

Tēmā "Centralizētais eksāmens matemātikā 2015. g." pieejami 35 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.