Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mainīgie un to izmantošana Mainīgie lielumi un to izmantošana.
2. Dažādu vērtību izvade Dažādu vērtību (un mainīgo lielumu) izvade.
3. Vērtību piešķiršana mainīgajiem Vērtību piešķiršana mainīgajiem.
4. Datu tipi Galvenie TurboPascal datu tipi.
5. Darbības ar veseliem skaitļiem Darbības ar veseliem skaitļiem.
6. Dažādu vērtību ievade Dažādu vērtību ievade un piešķiršana mainīgajiem.
7. Rezervētie vārdi Rezervētie vārdi, kurus nedrīkst izmantot kā mainīgo nosaukumus.
8. Izvades noformēšana Izvadītās informācijas noformēšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pareizā datu tipa izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizā datu tipa izvēle.
2. Datu tips veselam skaitlim 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Datu tipa izvēle veselam skaitlim.
3. Darbības ar veseliem skaitļiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vienkāršākās darbības ar veseliem skaitļiem.
4. Dalīšana veselos skaitļos, atlikums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dalīšana veselos skaitļos un atlikums (div un mod).
5. Dažādu vērtību un tekstu izvade 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dažādu vērtību un tekstu kopīga izvade.
6. Pabeigt koda fragmentu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pabeigt koda fragmentu, kurā ir datu izvade.