Dažādu vērtību izvade
Svarīgi!
Lai izvadītu mainīgo vērtības (un arī dažādas citādas vērtības), izmanto iebūvētās procedūras write un writeln. To uzbūve (sintakse) ir šāda:
write(mainīgie_un_izteiksmes);
un
writeln(mainīgie_un_izteiksmes);
 
Vienā reizē var izvadīt dažādas mainīgo un izteiksmju vērtības, ja tikai tās atdala ar komatu. Un vienīgā atšķirība starp write un writeln ir tāda, ka writeln vispirms novieto kursoru jaunas rindas sākumā un tikai tad sāk visu izvadīt uz ekrāna.
 
 
Piemērs:
writeln('1+2=',1+2);
Uz ekrāna izvada tekstu "1 + 2 = 3" - vispirms tekstu "1 + 2 = " un tad izteiksmes 1+2 vērtību, kas ir 3.
Piemērs:
readln(a,b);writeln('a+b=',a+b);
Vispirms tiks ievadītas mainīgo a un b vērtības, tad izvadīts teksts "a + b = " un pēc tā izteiksmes a+b vērtība.
(Ja tika ievadīts, ka a vērtība ir 2 un b vērtība ir 7, tad kopā sanāks teksts "a + b = 9".)
Piemērs:
writeln('Ievadisavuvardu!');readln(LietotajaVards);writeln('Tavsvardsir',LietotajaVards);
Vispirms tiek izvadīts teksts "Ievadi savu vardu!", pēc kura lietotajam būs jāveic ievade (kuras rezultāts tiek piešķirts mainīgajam LietotajaVards).
Tad tiek izvadīts teksts "Tavs vards ir", pēc kura uzreiz seko mainīgā LietotajaVards vērtība.
(Ja tika ievadīts teksts "Janis", tad kopā sanāks teksts "Tavs vards ir Janis".)