Vērtību piešķiršana mainīgajiem
Svarīgi!
Piešķiršanas operatora uzbūve (sintakse) ir šāda:
mainiga_nosaukums:=izteiksme;
Kreisā pusē ir nosaukts mainīgais, kuram tiks izmainīta vērtība, pa vidu ir piešķiršanas operators :=, pa labi ir izteiksme, kuras vērtība tiek piešķirta šim mainīgajam.
 
Piemērs:
vara:integer;x:real;LietotajaVards:string;Simbols:char;PatiesumaVertiba:boolean;begina:=1234;x:=1.2342;LietotajaVards:='Jan'+'is';Simbols:='q';PatiesumaVertiba:=True;end.
Sākumā tika definēti un to tipi. Tad tiem tika piešķirtas kādas vērtības.
Rezultātā sanāk:
1) a vērtība ir -1234;
2) x vērtība ir 1,2342=2,468;
3) mainīgā LietotajaVards vērtība ir 'Janis';
4) mainīgā Simbols vērtība ir 'q';
5) mainīgā PatiesumaVertiba vērtība ir True.
 
 
Svarīgi!
Ja mainīgajam programmā nekur iepriekš nav piešķirta noteikta vērtība, tad tā vērtība var būt arī pilnīgi nejauša. To nevajag aizmirst!