Datu tipi
Byte - vesels skaitlis no 0 līdz 255. (Izmērs - 1 baits)
Shortint - vesels skaitlis no -128 līdz 127. (1 baits)
Integer - vesels skaitlis no -32768 to 32767. (2 baiti)
Word - vesels skaitlis no 0 līdz 65535. (2 baiti)
Longint - vesels skaitlis no -2147483648 līdz 2147483647. (4 baiti)
 
Real - reāls skaitlis apmēram no 2,91039 līdz 1,71038. (6 baiti)
 
Char - ASCII simbols ar kodu no 0 līdz 255. (1 baits)
String - simbolu virkne, kurā var būt no 1 līdz 255 simboliem.
 
Boolean - pieņem vērtības "True" (patiess) un "False" (aplams). (1 baits)
 
 
Datu tipi Byte, Shortint, Integer, Word, Longint, kā arī Char un Boolean pieder pie sanumurējamiem datu tipiem (Ordinal type). (Šāds iedalījums vairākās situācijās ir svarīgs.)
 
ASCII simbolu tabulu var apskatīt šeit: http://www.asciitable.com/. Kā redzams, normāli izvadāmi ir tikai tie, kuriem numuri ir no 32 līdz 127. Pārējie tiek izmantoti dažādiem citādiem nolūkiem.