Darbības ar veseliem skaitļiem
Svarīgi!
Ar mainīgajiem no veselo skaitļu tipiem (byte, shortint, integer, word, longint) var veikt šādas pierastas darbības:
saskaitīšanu +;
atņemšanu -;
reizināšanu *;
dalīšanu / (rezultāts ir reāls skaitlis no tipa real).
 
Un var arī aprēķināt dalījumu (veselos skaitļos) un atlikumu, izmantojot operācijas div un mod.
 
Piemērs:
a:=17;b:=5;summa:=a+b;starpiba:=ab;reizinajums:=ab;dalijums:=a/b;
Pirmā rindiņā tikai piešķirtas vērtības mainīgajiem lielumiem a un b, pēc tam aprēķinātas vērtības četriem citiem mainīgajiem:
1) summa vērtība ir 17+5=22;
2) starpiba vērtība ir 17-5=12;
3) reizinajums vērtība ir 17*5=85;
4) dalijums vērtība ir 17/5=3.4;
 
a:=17;b:=5;dalijums:=adivb;atlikums:=amodb;
Šeit parādīta dalīšana veselos skaitļos (div) un arī atlikuma aprēķināšana (mod).
17 dalot ar 5, sanāk 3 un atlikums ir 2 - tātad dalijums vērtība ir 3 un atlikums vērtība ir 2.
 
 
Dalīšana ar nulli nav atļauta (mēģinot to izdarīt, tiek parādīts kļūdas paziņojums Error 200: Division by zero). Tas attiecas gan uz dalīšanu - parasto / un veselos skaitļos div, gan arī uz atlikuma rēķināšanu - mod.
 
Tāpat ir jāņem vērā - ja izteiksmes vērtība sanāk ārpus kāda tipa robežām un tiek piešķirta mainīgajam no šāda tipa, tad mainīgā vērtība būs kļūdaina.
Piemēram, ja mainīgajam no tipa byte mēģinās piešķirt izteiksmes 200*200 vērtību, tad rezultāts būs kļūdains, jo šāds skaitlis tik mazā datu tipā neielien iekšā.