Dažādu vērtību ievade
Svarīgi!
Ja programmā tiek pielietotas lietotāja ievadītās vērtības, tad jāizmanto iebūvētās procedūras read un readln. To uzbūve (sintakse) ir šāda:
read(mainīgie);
 un
readln(mainīgie);
 
Vienā reizē var prasīt ievadīt vairākus mainīgos, to nosaukumus atdalot ar komatiem. Programma uzskatīs, ka viena mainīgā ievade ir pabeigta, ja tiks nospiests taustiņš Enter, un pēc šīs ievades programma pārvietos kursoru jaunā rindā.
Ja ievadītā informācija neatbildīs attiecīgā mainīgā datu tipam, tad programma beigs darbu un paziņos par kļūdu.
 
(Atšķirība starp read un readln ir šāda - read uzreiz gaida vērtību ievadīšanu, bet readln vispirms pāriet jaunā rindā.)
 
Piemērs:
vara,b,c:integer;begina:=0;b:=0;c:=0;read(a,b,c);{Visadascitadasdarbibas}end;
Sākumā visiem mainīgajiem vērtības ir 0, bet pēc ievades tās izmainās atbilstoši tam, ko ievadījis lietotājs. Pēc ievades tās vērtības var pārveidot, apstrādāt vai vienkārši izmantot - kā vien ienāk prātā.
(Figūriekavās var likt komentārus, kurus programma ignorēs, bet kuri var noderēt programmētājam.)
Piemērs:
varLietotajaVards:string;beginwriteln('Ievadisavuvardu!');readln(LietotajaVards);end.
Šeit tika nodefinēts mainīgais LietotajaVards ar tipu string (simbolu virkne).
Un tad programma palūdza lietotājam ievadīt viņa vārdu (pirms tam ar writeln izvadot paziņojumu).