Rezervētie vārdi
 
Turbo Pascal valodā ir tādi vārdi, kuri tiek izmantoti tikai noteiktiem mērķiem un kurus nedrīkst izmantot kā nosaukumus mainīgajiem (un arī funkcijām, procedūrām u.c.).
andendnilshr
asmfilenotstring
arrayforobjectthen
beginfunctionofto
casegotoortype
constif
packed
unit
constructorimplementationprocedureuntil
deconstructorinprogramuses
divinlinerecordvar
dointerfacerepeatwhile
downtolabelsetwith
elsemodshlxor
 
Šo vārdu nozīmi var izmainīt, nodefinējot mainīgos ar attiecīgiem nosaukumiem. Taču to nav ieteicams darīt.
absolutefarnear
assemblerforwardprivate
externalinterruptvirtual