Izvades noformēšana
Ir iespējams norādīt, cik liela vieta (jeb cik daudz simbolu) ir jāaizņem izvadītajai informācijai. (Protams, tas tiek ņemts vērā tikai tad, ja tās apmērs nav lielāks par šo norādi.)
To dara, pierakstot klāt kolu ar skaitli - piemēram, writeln(1234:7) liek izvadīt skaitli 1234 septiņos simbolos. Šī skaitļa pieraksts ir tikai četrus simbolus liels, tāpēc priekšā tiek pieliktas trīs atstarpes - un kopā sanāk visi septiņi simboli tekstā "   1234".
 
Piemērs:
usescrt;vari:integer;beginclrscr;writeln('12345678');writeln(12:8);writeln('ASDF':8);writeln(666:8);i:=1313;writeln(i:8);readkey;end.
 
Šīs programmas izvadītā informācija uz ekrāna:
bildiite01.PNG
 
Līdzīgi var darīt arī ar Real tipa mainīgajiem. Tiem ir iespēja norādīt arī ciparu skaitu aiz komata - pievienojot otru parametru kā vēl vienu kolu ar skaitli.
(Ja to nedara, tad skaitlis tiek izvadīts zinātniskajā formātā. Piemēram, no writeln(1.2) sanāk " 1.2000000000E+00".)
 
Piemērs:
usescrt;varx:real;beginclrscr;writeln('12345678');writeln(x:8:3);writeln(xx:8:3);writeln(xxx:8:3);writeln(xxxx:8:3);readkey;end.
 
Programmas darbības rezultāts:
bildiite02.PNG
 
Ja ir svarīgs tikai ciparu skaits aiz komata, tad aizņemto simbolu skaitu var norādīt vienādu ar 0.
Piemēram, writeln(0.123:0:2) dod "0.12".