Teorija

Uzdevumi

1. Pareizā datu tipa izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Datu tips veselam skaitlim

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Darbības ar veseliem skaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Dalīšana veselos skaitļos, atlikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Dažādu vērtību un tekstu izvade

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Pabeigt koda fragmentu

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Metodiskie materiāli