11p.

Tēmā "Teksta uzdevumi (Ceļš - laiks - ātrums)" pieejami 3 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.