ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam. Pierādījuma uzdevums ar kvadrātu Pamatskolas atkārtojums. Izmanto trijstūru vienādības un līdzības pazīmes. 2012. g. eks.
3. Skolotājam. Pierādījuma uzdevums par trijstūri un ievilktu četrstūri Taisnleņķa trijstūris, perpendikuls, trijstūru līdzība, ap četrstūri apvilkta riņķa līnija, ievilkti leņķi. (2014. g.eks.)

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim (matemātika I) 11. klases eksāmena formulas pēc SKOLA2030
2. Planimetrija formulu lapās Kādus uzziņas avotu skolēni varēs lietot stundās un eksāmenā.
3. Planimetrija II dokumentos Atsauces uz standartu un Skola2030 programmu.
4. Atkārto četrstūru laukuma formulas Paralelograma, taisnstūra, romba, kvadrāta, trapeces laukuma formulas.
5. Četrstūra laukuma formula ar diagonālēm. Pierādījums Izmanto trijstūra laukuma formulu ar sinusu.
6. Maksimālais četrstūra laukums. Kvadrātfunkcija Diagonāļu laukuma formula un kvadrātfunkcija.
7. Paralelograma diagonāļu kvadrātu summa. Pierādījums Pierādījums ar vektoriem un kosinusu teorēmu.
8. Četrstūrī ievilkta riņķa līnija Teorēma par pretējo malu summu vienādību. Piemēri.
9. Četrstūrī ievilkta riņķa līnija. Pierādījums Teorēma par pretējo malu summu vienādību un tās pierādījums.
10. Ap četrstūri apvilkta riņķa līnija Likums par pretējo leņķu summu. Pārskats par ievilktiem četrstūriem, uzrādot riņķa līnijas centru.
11. Ap četrstūri apvilkta riņķa līnija. Pierādījums Tiešās un apgrieztās teorēmas par pretējo leņķu summu pierādījums.
12. Pierādījuma uzdevums par trapeci Atpazīst šķērsleņķus, zina, ka bisektrise dala leņķi uz pusēm, zina malu sakarības taisnleņķa trijstūrī, kurā ir 30 grādi. Lieto pamatprasmes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Četrstūru laukuma formulas 1. izziņas līmenis zema 4 p. Izvēlas paralelograma, taisnstūra, romba, kvadrāta, trapeces laukuma formulas.
2. Kvadrāta laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kvadrāta diagonāles un laukuma aprēķināšana. Divi kvadrāti
3. Vienlieli laukumi kvadrātā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka nogriežņa garumu kvadrātā, kas sadalīts vienlielos laukumos.
4. Taisnstūra laukums I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Sastāda lineāru vienādojumu, ja dots perimetrs un malu starpība.
5. Taisnstūra laukums II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dota attālumu no diagonāļu krustpunkta attiecība. Sastāda nepilno kvadrātvienādojumu.
6. Leņķis starp taisnstūra diagonālām 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pielieto Pitagora teorēmu un lieto taisnnstūra diagonāļu formulu.
7. Paralelograma diagonāļu formula 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Zina pierādījuma ideju ar vektoriem. Piemērs, kurā dotas diagonāles un malu attiecība.
8. Taišņu skaits paralelogramam. Kombinatorika 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Dotas n paralēlas taisnes un paralelogramu skaits. Nosaka krustisko taišņu skaitu.
9. Paralelograma laukums I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot S formulā pareizi izvēlēties augstumu un malu.
10. Paralelograma laukums II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sastāda laukuma vienādojumu, ja dots perimetrs un malas un augstuma attiecība.
11. Paralelograma S ar diagonālēm pierādījums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Pierādījuma elementi. Uzdevuma piemērs.
12. Romba laukums un augstums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. No laukuma formulām izsaka augstumu. Lieto Pitagora teorēmu.
13. Vienliels trapeces laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina laukuma formulu. Doti pamati un augstums. Aprēķina vienliela kvadrāta malu.
14. Taisnleņķa trapeces laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina laukumu, ja dots 45 grādu leņķis, īsākais pamats un īsākā sānu mala.
15. Vienādsānu trapeces laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots platais leņķis. Lieto sakarības taisnleņķa trijstūrī.
16. Trapeces augstums 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Izmanto to, ka līdzīgu trijstūru augstumi attiecas tāpat kā malas.
17. Ap riņķa līniju apvilkts četrstūris. Pierādījums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Zina malu summas īpašības pierādījuma ideju. Nosaka ceturto malu, ja trīs dotas.
18. Ap riņķa līniju apvilkta trapece 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto pretējo malu summu īpašību.
19. Ap riņķa līniju apvilkta četrstūra malas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina malas no pēc kārtas ņemtu trīs malu attiecības un perimetra.
20. Romba laukums un r 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots perimetrs un šaurais leņķis. Lieto S=absinC.
21. Ap riņķa līniju apvilkta romba r 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto Eiklīda teorēmu.
22. Ap riņķa līniju apvilkta romba laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst regulāru trijstūri.
23. Ap riņķa līniju apvilktas trapeces mala 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka pretējo malu summas ir vienādas.
24. Ap riņķa līniju apvilkta trapece 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Zina, ka pretējo malu summa vienāda, h=2r un izmanto Pitagora teorēmu. Nepieciešams kalkulators.
25. Riņķa līnija apvilkta ap četrstūri. Pierādījums 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina tiešās teorēmas pierādījuma ideju un piemērs.
26. Riņķa līnijā ievilkta trapece 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, ka riņķa līnijā var ievilkt tikai vienādsānu trapeci. Pierādījuma elelmenti. Piemērs.
27. Riņķa līnijā ievilkts taisnstūris 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina rādiusu, ja taisnstūra diagonāle ar malu vedo 30 grādu leņķi.
28. Riņķa līnijā ievilktas trapeces laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Riņķa līnijas centrs atrodas uz trapeces pamata. Lieto Pitagora teorēmu.
29. Pierādījuma uzdevums par četrstūra leņķiem 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Prot izdarīt secinājumus, izmantojot leņķus un to sinusu vērtības (2017.g. eks.).
30. Pierādījuma uzdevums par taisnstūri 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Zina trijstūru līdzību un romba īpašības. (2015.g. eks.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralelograma h aprēķināšana no laukuma Citi zema 2 p. Atkārtojums. Paralelograma augstuma aprēķināšana, izmantojot laukuma formulas
2. Taisnstūra laukums Citi zema 3 p. Atkārtojums. Dota malu attiecība un perimetrs, sastāda lineāru vienādojumu.
3. Taisnstūra malas no laukuma Citi vidēja 2 p. Atkārtojums. Dota garuma un platuma starpība. Sastāda kvadrātvienādojumu.
4. Ap riņķa līniju apvilkts četrstūris Citi zema 1 p. Aprēķina malu, ja pārējās trīs dotas.
5. Trapecē ievilkts riņķis Citi vidēja 3 p. Aprēķina S, izmantojot Pitagora teorēmu un ievilkta četrstūra malu summas īpašību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Četrstūru laukumi 00:20:00 vidēja 21 p. Kvadrāta, taisnnstūra, romba, paralelograma, trapeces laukums.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Četrstūris apvilkts ap riņķa līniju 00:20:00 vidēja 10 p. Zina malu summas pierādījuma ideju. Aprēķina romba un trapeces elementus un laukumu.
2. Četrstūris ievilkts riņķa līnijā 00:20:00 vidēja 7 p. Zina leņķu summas pierādījuma ideju. Aprēķina taisnstūra un trapeces R.