Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Apraksts Apraksta rakstīšana. Apraksta tēma, atslēgas vārdi, saturs.
2. Lietišķa vēstule Lietišķas vēstules rakstīšana. Vēstules saturs, noformējums. Jēdzieni: adrese, aploksne, adresāts, adresants.
3. Adrese. Aploksnes noformēšana Adreses uzrakstīšana uz aploksnes, aploksnes noformēšana.
4. Apvidvārdi Apvidvārdi, to lietojums valodā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apraksta veidošana 1. izziņas līmenis zema 1p. Jāpapildina teikumi par apraksta rakstīšanu, ievietojot tukšajā vietā trūkstošo vārdu.
2. Domu kartes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. No dotajiem vārdiem un vārdu savienojumiem jāatzīmē tie, kas neiederas domu kartes veidošanā par attiecīgo apraksta tematu.
3. Apraksta atslēgas vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Jāsašķiro dotie atslēgas vārdi atbilstoši apraksta tēmai.
4. Apraksta saturs 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Jāatbild uz jautājumiem par apraksta saturu.
5. Apraksta daļu noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 4p. Jānosaka, kura no apraksta daļām ir ievads, galvenā daļa, nobeigums, kā arī jānosaka, kura no daļām ir lieka - neiederas. Apraksta satura izpratne, analīze.
6. Adrese uz aploksnes 1. izziņas līmenis zema 4p. No dotajiem elementiem jāsaliek pareizā secībā adrese, kā tā būtu rakstāma uz aploksnes.
7. Aploksnes noformēšana, izvēloties pareizus elementus un ievērojot pareizrakstību 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Jāizvēlas dotie elementi atbilstošā secībā, lai izveidotu adresi, kas rakstāma uz aploksnes adresātam. Katram elementam jābūt gramatiski, ortogrāfiski pareizi uzrakstītam.
8. Lietišķa vēstule 1. izziņas līmenis zema 5p. Veido lietišķas vēstules struktūru.
9. Lietišķas vēstules izveidošana, ievērojot pareizrakstību 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāizvēlas pareiza uzruna, vēstules autora paraksts un datums.
10. Apvidvārda nozīme 2. izziņas līmenis augsta 1p. Jāizvēlas atbilstošs nozīmes skaidrojums teikumā izceltajam apvidvārdam.
11. Apvidvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāizveido divi vārdu pāri - apvidvārds un tā nozīme literārajā valodā.
12. Apvidvārda ievietošana teikumā 3. izziņas līmenis augsta 3p. Teikumā jāievieto atbilstošs apvidvārds, kas piemērots teikuma saturam.
13. Literāras valodas vārds, apvidvārds, attēls 2. izziņas līmenis augsta 3p. Jāsaliek rinda no dotajiem elementiem, lai tajā būtu literāras nozīmes vārds, tad šī vārda apvidvārds un attēls.
14. Apvidvārdu nozīme J. Jaunsudrabiņa "Baltajā grāmatā" 3. izziņas līmenis vidēja 1p. J. Jaunsudrabiņa darbā "Baltā grāmata" esošo apvidvārdu nozīmes skaidrošana.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apraksta daļas, saturs Citi vidēja 5p. Jānosaka, kura no apraksta daļām ir ievads, galvenā daļa, nobeigums, kā arī jānosaka, kura no daļām ir lieka - neiederas. Apraksta satura izpratne, analīze.
2. Pareiza adreses noformēšana uz aploksnes Citi vidēja 4p. Jāizvēlas dotie elementi atbilstošā secībā, lai izveidotu adresi, kas rakstāma uz aploksnes adresātam.
3. Lietišķas vēstules saturs Citi vidēja 2p. Jāatbild uz jautājumiem par lietišķas vēstules saturu.
4. Sinonīms (apvidvārds) literāras valodas vārdam Citi vidēja 1p. Dots literāras valodas vārds vai vārda skaidrojums, tam jāpiemeklē sinonīms (apvidvārds).
5. Apvidvārda noteikšana pēc attēla Citi vidēja 1p. Attēlam jāpievieno atbilstošs apvidvārds.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apraksts, lietišķa vēstule. Apvidvārdi literārajos darbos, izloksnēs. 00:18:00 vidēja 21p. Apraksta un lietišķas vēstules veidošana, galvenie elementi. Apvidvārdu nozīme, apvidvārdu sinonīmi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apraksts, lietišķa vēstule, apvidvārdi 00:18:00 vidēja 13p. Apraksta un lietišķas vēstules rakstīšana, to veidošanas principi un elementi. Apvidvārdi valodā.