Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Apraksts Apraksta rakstīšana. Apraksta tēma, atslēgas vārdi, saturs.
2. Lietišķa vēstule Lietišķas vēstules rakstīšana. Vēstules saturs, noformējums. Jēdzieni: adrese, aploksne, adresāts, adresants.
3. Adrese. Aploksnes noformēšana Adreses uzrakstīšana uz aploksnes, aploksnes noformēšana.
4. Apvidvārdi Apvidvārdi, to lietojums valodā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apraksta veidošana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Jāpapildina teikumi par apraksta rakstīšanu, ievietojot tukšajā vietā trūkstošo vārdu.
2. Domu kartes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. No dotajiem vārdiem un vārdu savienojumiem jāatzīmē tie, kas neiederas domu kartes veidošanā par attiecīgo apraksta tematu.
3. Apraksta atslēgas vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Jāsašķiro dotie atslēgas vārdi atbilstoši apraksta tēmai.
4. Apraksta saturs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jāatbild uz jautājumiem par apraksta saturu.
5. Apraksta daļu noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Jānosaka, kura no apraksta daļām ir ievads, galvenā daļa, nobeigums, kā arī jānosaka, kura no daļām ir lieka - neiederas. Apraksta satura izpratne, analīze.
6. Adrese uz aploksnes 1. izziņas līmenis zema 4 p. No dotajiem elementiem jāsaliek pareizā secībā adrese, kā tā būtu rakstāma uz aploksnes.
7. Aploksnes noformēšana, izvēloties pareizus elementus un ievērojot pareizrakstību 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Jāizvēlas dotie elementi atbilstošā secībā, lai izveidotu adresi, kas rakstāma uz aploksnes adresātam. Katram elementam jābūt gramatiski, ortogrāfiski pareizi uzrakstītam.
8. Lietišķa vēstule 1. izziņas līmenis zema 5 p. Veido lietišķas vēstules struktūru.
9. Lietišķas vēstules izveidošana, ievērojot pareizrakstību 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jāizvēlas pareiza uzruna, vēstules autora paraksts un datums.
10. Apvidvārda nozīme 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Jāizvēlas atbilstošs nozīmes skaidrojums teikumā izceltajam apvidvārdam.
11. Apvidvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāizveido divi vārdu pāri - apvidvārds un tā nozīme literārajā valodā.
12. Apvidvārda ievietošana teikumā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Teikumā jāievieto atbilstošs apvidvārds, kas piemērots teikuma saturam.
13. Literāras valodas vārds, apvidvārds, attēls 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Jāsaliek rinda no dotajiem elementiem, lai tajā būtu literāras nozīmes vārds, tad šī vārda apvidvārds un attēls.
14. Apvidvārdu nozīme J. Jaunsudrabiņa "Baltajā grāmatā" 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. J. Jaunsudrabiņa darbā "Baltā grāmata" esošo apvidvārdu nozīmes skaidrošana.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apraksta daļas, saturs Citi vidēja 5 p. Jānosaka, kura no apraksta daļām ir ievads, galvenā daļa, nobeigums, kā arī jānosaka, kura no daļām ir lieka - neiederas. Apraksta satura izpratne, analīze.
2. Pareiza adreses noformēšana uz aploksnes Citi vidēja 4 p. Jāizvēlas dotie elementi atbilstošā secībā, lai izveidotu adresi, kas rakstāma uz aploksnes adresātam.
3. Lietišķas vēstules saturs Citi vidēja 2 p. Jāatbild uz jautājumiem par lietišķas vēstules saturu.
4. Sinonīms (apvidvārds) literāras valodas vārdam Citi vidēja 1 p. Dots literāras valodas vārds vai vārda skaidrojums, tam jāpiemeklē sinonīms (apvidvārds).
5. Apvidvārda noteikšana pēc attēla Citi vidēja 1 p. Attēlam jāpievieno atbilstošs apvidvārds.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apraksts, lietišķa vēstule. Apvidvārdi literārajos darbos, izloksnēs. 00:18:00 vidēja 21 p. Apraksta un lietišķas vēstules veidošana, galvenie elementi. Apvidvārdu nozīme, apvidvārdu sinonīmi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apraksts, lietišķa vēstule, apvidvārdi 00:18:00 vidēja 13 p. Apraksta un lietišķas vēstules rakstīšana, to veidošanas principi un elementi. Apvidvārdi valodā.