Apraksts ir mutisks vai rakstveida kādas būtnes, priekšmeta vai parādības attēlojums.
Pirms veido aprakstu, vari apkopot savas idejas domu kartē.
 
Mana māja.png
 
Tad var veidot apraksta plānu.
Piemērs:
Ievads.
1. Manas mājas atrašanās vieta.
2. Manas mājas izskats.
3. Mājas iemītnieki.
4. Mana mīļākā vieta mājā.
Nobeigums.
Aprakstā jāatbild uz vairākiem jautājumiem atkarībā no izvēlētā temata:
  • Kas tas/tā ir? Kas viņš/viņa ir? (Galvenais tēls, par kuru tiks veidots apraksts)
  • Kur atrodas? Kur dzīvo? Vecums, nodarbošanās, paradumi.
  • Kāds ir ārējais izskats?
Ja raksti par dzīvu būtni, jāatbild arī uz šādiem jautājumiem:
  • Kāds ir? Kādas ir rakstura īpašības?
  • Kā izturas pret citiem? Ar ko ir kopā?
  • Ko ir piedzīvojis, izjutis?
Aprakstam ir trīs daļas.
 
Stāstījuma plāna shēma.png
 
Ievadā iepazīstini par ko un kāpēc rakstīsi.
 
Galvenajā daļā stāsti plašāk par izvēlēto tematu, sīkāk aprakstot izvēlētā tēla izskatu, rakstura īpašības, attieksmi pret citiem (ja tā ir dzīva būtne), ja stāsti par kādu priekšmetu vai nedzīvu būtni, apraksti tā izskatu, atrašanās vietu, pielietojumu, savu attieksmi vai saikni ar šo priekšmetu.
 
Nobeigumā uzraksti kādu secinājumu, sniedz vērtējumu vai ieteikumu.
 
Tekstu sāc rakstīt ar atkāpi. Arī katru apraksta daļu sāc jaunā rindā ar atkāpi, ievērojot, ka katram plāna punktam atbilst viena rindkopa.
Sākumā var uzrakstīt apraksta uzmetumu vai melnrakstu. Pēc tam vajag izlasīt savu tekstu, apspriesties ar kādu par to, uzlabot aprakstu, izlabot kļūdas un uzrakstīt apraksta tīrrakstu.
 
Papildus informācija par apraksta veidošanu:
 
Atsauce:
https://mape.skola2030.lv. Es rakstu aprakstu. Atgādne.