Ja sūta vēstuli pa pastu, ir jāzina adrese, lai vēstule nonāktu pareizajā galamērķī.
Adrese - norādījums par (personas) dzīves vietu, (iestādes) atrašanās vietu, šīs vietas apzīmējums.
Ir jāievēro noteikta secība, kā pierakstīt adresi uz aploksnes:
1. adresāta vārds un uzvārds;
2. iela, mājas nosaukums vai numurs, dzīvokļa numurs;
3. pilsēta vai ciems, pagasts, novads;
4. pasta indekss.
Lai vēstuli papīra formātā nosūtītu, aploksnei jāuzlīmē pastmarka. Lai nosūtītu vienkāršu vēstuli Latvijas teritorijā, jāiegādājas pastmarka par 1 eiro.
 
Vēstules priekšpuse.png Vēstules aizmugure.png
 
Pirms ievietot vēstuli aploksnē, tā jāsaloka gareniski ar tekstu iekšpusē, tad šķērsām. Rokrakstam gan vēstulē, gan uz aploksnes jābūt glītam un salasāmam. Vēstules un aploksnes papīram jābūt tīram un nesaburzītam.
Atceries, ka adresātam nebūs patīkami saņemt vēstuli ar svītrojumiem un pareizrakstības kļūdām!
 
Adresāts - persona, iestāde, kam adresēts pasta sūtījums; saņēmējs.
Adresants - persona, iestāde, kas adresē kādam pasta vai telegrāfa sūtījumu; nosūtītājs.
 
 
Atsauce:
https://mape.skola2030.lv. Es noformēju aploksni un ievietoju vēstuli. Atgādne.
https://tezaurs.lv