3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. 20.gs. arhitektūras raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Fovisma raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Kubisma raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Kubisma spilgtākais pārstāvis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Ekspresionisma raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Ekspresionisma pārstāvju apvienības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Abstrakcionisma vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Abstrakcionisma paveids

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Dadaisma vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Sirreālisma vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Futūrisma,popārta raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Opārta,lendārta,hepeninga raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Opārta,lendārta,hepeninga pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Funkcionālisma un postmodernisma arhitektūras pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Fovisma pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Kubisma iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Ekspresionisma vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Ekspresionisma pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Abstrakcionisma raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Futūrisma,popārta vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 20.gs. arhitektūra

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Māksla 20. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 20. gadsimta mākslas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. 20.gs. arhitektūras raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Fovisma raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Kubisma raksturojums, raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Ekspresionisma vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

7
5. Abstrakcionisma vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. Dadaisma,sirreālisma raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Futūrisma,popārta raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
8. Opārta, lendārta, hepeninga raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem