Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Fovisma raksturīgās iezīmes 2p.
2. Fovisma pārstāvji, viņu daiļrades raksturojums 1p.
3. Fovisma pazīmes 1p.