Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. 20.gs. arhitektūras raksturīgās iezīmes 2p.
2. 20.gs. arhitektūras raksturīgās pazīmes 1p.
3. Funkcionālisma un postmodernisma arhitektūras pazīmes 2p.