Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Ekspresionisma raksturojums 2p.
2. Ekspresionisma pārstāvju apvienības 2p.
3. Ekspresionisma pārstāvju daiļrade 1p.
4. Ekspresionisma vispārīgs raksturojums 1p.
5. Ekspresionisma pazīmes 1p.