Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Dadaisma vispārīgs raksturojums 2p.
2. Sirreālisma vispārīgs raksturojums 2p.
3. Dadaisma,sirreālisma iezīmes 1p.
4. Sirreālisma pazīmes 1p.