Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algoritma jēdziens Algoritma jēdziens. Algoritma nosacījumi. Algoritma izpildītājs
2. Algoritma grafiskais pieraksts Algoritma grafiskais pieraksts
3. Lineāra algoritma struktūra Algoritmi
4. Sazarota struktūra Blokshēmas
5. Algoritma struktūra Cikliska struktūra
6. Algoritmu izpildītājprogrammas Logo the Turtle
7. Algoritmu izpildītājprogrammas Programma RobotProg
8. Programma RobotProg Piemērs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algoritms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Algoritms „Palīdzi tikt pāri upei!”
2. Algoritma jēdziens 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Algoritma jēdziens. Blokshēmas galvenie elementi.
3. Algoritma jēdziens 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Algoritma jēdziens Jā vai Nē
4. Algoritms. Lineārā struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Algoritms. Lineārā struktūra
5. Lineārā struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lineārā struktūra. Blokshēma
6. Algoritms 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Algoritms funkcijas aprēķināšana
7. Sazarota struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sazarota struktūra
8. Algoritms 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sazarota struktūra, vārdiskais pieraksts.
9. Algoritma grafiskais pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Algoritma grafiskais pieraksts, sazarota un cikliska struktūra.
10. Sazarota struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sazarota struktūra. Pāra un nepāra skaitlis. Blokshēma.
11. Algoritms, cikliska struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Algoritms, cikliska struktūra. Divciparu skaitlis
12. Algoritms, cikliska struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Algoritms, cikliska struktūra, grafiskais pieraksts
13. Algoritms. Cikliska struktūra 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Algoritms. Cikliska struktūra. Blokshēma.
14. Algoritmu izpildītājprogrammas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Algoritmu izpildītājprogrammas. Logo the Turtle
15. Sazarota struktūra 2. izziņas līmenis zema 1p. Algoritma blokshēma
16. Algoritmu izpildītājprogrammas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Programma RobotProg
17. Algoritma pieraksta veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Matemātiskās izteiksmes

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algoritma jēdziens 00:00:00 vidēja 4p. Algoritma jēdziens
2. Sazarota un lineāra struktūra 00:00:00 vidēja 12p. Sazarota un lineāra struktūra
3. Cikliska struktūra 00:00:00 vidēja 12p. Algoritmi. Piemēri