Sazarota struktūra
Sazarota struktūra veidojas tad, ja algoritma komandu izpildes secība ir atkarīga no noteikta nosacījuma izpildes vai neizpildes.
nosaaciijums.png
 
Piemēra dots algoritms, kas apraksta y vērtības aprēķināšanu.
Teksta veida pieraksts:
 Ja x ir mazāks vai vienāds ar 3, y vērtību aprēķina pēc formulas: y=2x-6, pretējā gadījumā y=x+5.
Piemēram:
Ievada x=5;
Pārbauda x<= 3, 5 <= 3.
5 ir lielāks nekā 3, tad izpildās komanda y=x+5=5+5=10
Izvada x=5, y=10.
Algoritma blokshēmas piemērs:
07-01-2013 22-30-41.png
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 83. lpp.