Cikliska struktūra
Cikliska struktūra veidojas tad, ja algoritms satur fragmentu, kas jāatkārto vairākas reizes.
Pēc izpildes reižu skaita ciklus var iedalīt:
- cikli, kuros komandu fragmenta atkārtošanas reižu skaits ir iepriekš zināms;
- cikli, kuros komandu fragmenta atkārtošanas reižu skaits ir atkarīgs no noteikta nosacījuma, kas var tikt pārbaudīts vai nu pirms cikla izpildes, vai pēc tās.
Piemērā dots algoritms, kurā atkārtošanās reižu skaits ir iepriekš zināms:
Algoritms “Kalnā”

Algoritma komanda
1. Atkārtot 5 reizes
- Uzkāpt uz kalna
- Apsēsties uz ragavām un braukt lejā
novogodnyaya-hq-fotografiya-563.jpg
Blokshēma
kalns.png
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 83. lpp.
Attēls: http://www.hqoboi.com/other_077_funny-snowmen.html