Algoritma grafiskais pieraksts

  Izplatītākais un uzskatāmākais algoritma pieraksta veids ir blokshēma.
Par blokshēmu sauc algoritma loģiskās struktūras attēlojumu grafiskā formā, kurā katra algoritma darbība ir apzīmēta ar ģeometrisku figūra (bloku).

Blokshēmu elementi

Nosaukums
Raksturojums
Elements
Piemērs
Sākums, beigas  Algoritma sākums vai beigas
saakums.png
 
sak.png
Ievade   Vajadzīgo datu saņemšana (ievade)
ievade.png
vai 
ievade1.png
 
ievab.png
Izvade  Apstrādes rezultātu parādīšana (izvade)  
izvade.png
vai  
ievade.png
 
izvade2.png
 Lēmuma pieņemšana (nosacījums) Pārbauda, vai dotais nosacījums izpildās vai neizpildās
nosacijums.png
 
nosacijums1.png
Cikla sākums Norāda izpildes reižu skaitu
ciklsaakums.png
 
cikls5.png
Darbība Jebkura cita darbība
darbiiba.png
 
darbiba.png

   Lai norādītu komandu izpildes secību, blokus savā starpā savieno ar līnijām un bultiņām.
   Lai izveidotu algoritma blokshēmu, vispirms ieteicams izdomāt pa soļiem, kādas darbības un kādā secībā būs jāveic.
ciklstr.png