Programma RobotProg
Programma RobotProg ir jāinstalē datorā. Instalācija ir pieejama vietnē http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html.
robot.png
 
Algoritma sastādītāja mērķis ir, izmantojot pieejamos blokus, izveidot blokshēmu. Programma piedāvā vairākus līmeņus ar atšķirīgiem bloku komplektiem. Kad blokshēma izveidota, robotam dod uzdevumu to izpildīt, lai pārliecinātos par sastādītā algoritma pareizību.
Uzsākot darbu, vispirms ar komandu Configuration/Level izvēlas līmeni.
Laukumu, pa kuru pārvietosies robots, var apskatīt un mainīt ar komandu Ground/ Modify.
 
riki.png
 
 Algoritma izveides un izpildes soļi:
- formulē uzdevumu;
- noskaidro, kādus blokus izvēlētajā līmenī var izmantot;
- dod komandu robotam izpildīt izveidoto blokshēmu.
 
 
Visos līmeņos izmantojamie rīki un to lietojums:
 
Apzīmējums
Lietojums
atlase.png

Objekta (bloka, līnijas u.c.) atlase

dzest.png

Objekta dzēšana. Kursora forma mainās uz x. Dzēšanu veic ar klikšķi uz objekta

savien.png

Līnija bloku savienošanai

pask.png

Paskaidrojuma (tikai latīņu burti) rāmītis

 
Pirmajā līmenī izmantojamie bloki un to lietojums:
 
Apzīmējums
Izskats blokshēma
Nozīme
sakums.png
begin.png
 Sākums
beigas.png
end.png
 Beigas
nosaciijums.png
nosac.png
 Nosacījums
pagrkr.png
tl.png
 Pagriezties pa kreisi
uzprieksu.png
mF.png
Pārvietoties vienu rūtiņu uz priekšu
pagrlabi.png
tr.png
 Pagriezties pa labi
 
Pārbaudes blokā ievadāmie nosacījumi:
 
 
Pieraksts
Lietojums
Out
WallAhead
WallOnRight
WallOnLeft
And
Or
Izgājis no norobežojošas telpas
Priekšā atrodas siena
Pa labi atrodas siena
Pa kreisi atrodas siena
Apvieno nosacījumus, kuriem visiem ir jāizpildās
Apvieno nosacījumus, no kuriem vismaz vienam ir jāizpildās
 
Blokshēmas izpildes logu atver ar komandu Execution/Initialization
 
r_pask.png
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 88. - 90. lpp.