RobotProg piemērs
Uzdevuma piemērs: likt robotam pārvietoties uz laukuma kreiso augšējo stūri.
Algoritma blokshēma:
algRobots.png
 
Rezultāts:
rezalt.png
Video:
Izveidoto blokshēmu ir iespējams saglabāt un vēlāk atvērt, lai mainītu vai papildinātu (File/ Save program).
 
save1.png
 
save.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 91. lpp.